Egentlig eierskap

Gjennom kompliserte selskapsstrukturer kan det være umulig å finne ut hvem som egentlig eier et selskap. Den egentlige eieren, personen som faktisk styrer selskapet, kan skjule seg bak flere lag av hemmelighold ved hjelp av enkelte lands regler om finansielt hemmelighold. Dette baner vei for økonomisk kriminalitet og korrupsjon som fører til at store summer blir gjemt bort hvert år.

Den egentlige eieren er en fysisk person av kjøtt og blod, som skiller seg fra en juridisk person som kan være et selskap, en organisasjon, institusjon eller kommune. Når en person som ønsker å være skjult skal sette opp et selskap i et skatteparadis, bruker de gjerne stråmenn, altså en person de betaler for å stå som for eksempel direktør for selskapet uten at de har noe ansvar for selskapet.

Å stille personen som eier og nyter godt av selskapet, til ansvar for handlingene til dette selskapet kan være nesten umulig, rett og slett fordi man ikke finner ut hvem som er den egentlige eieren. Det kan også ta lang tid for påtalemyndigheter å få tak i relevante opplysninger når de mistenker noen for ulovlig bruk av skatteparadis.

Artikler

12Neste