Gjeld

Hvert år bruker fattige land store summer på å betjene gjelden sin. Ikke all gjeld er urettferdig gjeld som bør slettes. Lånte penger blir ofte investert i sektorer som helse og utdanning, og fører til økt levestandard for befolkningen.

Men det finnes det også en rekke eksempler på lån som ikke har fungert like bra. Disse lånene kan generelt plasseres i to kategorier: Illegitim gjeld og ubetalbar gjeld.

Illegetim gjeld

Illegitim gjeld er lån som overhodet ikke har kommet befolkningen til gode, men i stedet blitt brukt til å finansiere et undertrykkende regime eller en diktators virksomhet. Som ansvarlig långiver burde ikke Norge ha gitt disse lånene i utgangspunktet- Det er urettferdig å holde et land og dets befolkning ansvarlig for gjeld fra lån som aldri har gagnet dem.

Ubetalbar gjeld

Ubetalbar gjeld er gjeldsbyrder som er så store at de går på bekostning av befolkningen. Pengene i statskassa må prioriteres til å tilbakebetale gjelden, og andre poster på statsbudsjettet som helse, utdanning og infrastruktur lider kraftig på grunn av dette. Det er urettferdig at gjeld skal føre til at innbyggerne ikke får dekket sine grunnleggende behov.

Artikler