Et nytt globalt skattesystem

OPPDATERE: Siden sommeren har Changemaker jobbet med å få politikerne til å oppdatere skattesystemet, sånn at store selskaper ikke kan stikke unna skatten.

Hvert år gjemmer multinasjonale selskaper milliarder av kroner i skatteparadiser, slik at de skal slippe å betale skatt. For å stoppe dette må vi endre hele måten vi snakker om skatt på.

Store selskaper og rike enkeltmennesker har gjemt unna 62 000 milliarder kroner i skatteparadiser. Dette er penger land kunne ha brukt på helse og utdanning, for å nevne noe. I stedet havner de i lomma på store selskaper og privatpersoner som allerede har store formuer. Mens kapitalflukten er utfordrende for Norge, er konsekvensene langt større i lav- og mellominntektsland.

Hvorfor er dagens system så dårlig?

Dagens system er nesten hundre år gammelt og fullt av hull som gjør det mulig for selskaper å unngå å betale skatt. Store multinasjonale selskaper eier datterselskaper i mange forskjellige land. I dag ser vi på datterselskapene som selvstendige bedrifter heller enn som en del av det multinasjonale selskapet. Derfor har ingen skattemyndigheter oversikt over hvor mye av pengene et selskap tjener i hvert av landene det opererer i, eller hvor alle datterselskapene ligger. Det gjør det mulig for selskapet å flytte overskuddet til skatteparadis med lav skattesats og høyt hemmelighold, uten å vekke oppsikt. Slik unngår de multinasjonale selskapene å betale skatt til landet hvor verdien faktisk skapes.


V-NjXvJWnrNfBNApaPu7YXTM0CzYoJdzNfY5NHw9WPmmJatazkG-TkmTg_c3K14ks3JwRQpgY6k7pu96gYr5DRfvYIeuFEn0zNGhjvWI0xetRL4278PyqCyWDnRNjd1aTA-oON7G

I dag skattlegger vi hvert av disse selskapene som om det er et eget selskap. Slik kan man, ved å lage kompliserte og hemmelige selskapsstrukturer, flytte overskuddet til de gule skatteparadisene.

Hva er løsningen?

For å løse problemene må systemet oppdateres. Den oppdateringen kalles enhetlig skattlegging. I en enhetlig tilnærming til skattlegging ser man på den totale inntekten til et multinasjonalt selskap, altså summen av alt selskapet tjener i alle landene det opererer i. Så bruker man en fordelingsnøkkel for å bestemme hvor mye av overskuddet som skal skattes av i hvert av landene selskapet har virksomhet i. Formelen kan inneholde elementer som salg, lønn og eiendeler. For å gjøre fordelingen rettferdig er det avgjørende at lav- og mellominntektsland får ta del i forhandlingene om hvordan elementene i fordelingsnøkkelen skal vektlegges. Hvert enkelt land kan da selv bestemme hvilket skattenivå de ønsker å ha.

Changemaker mener at

  • Norge må begynne å skatte selskaper basert på verdiene de produserer, ikke overskuddet som er igjen.
  • Norge må jobbe internasjonalt for et skattesystem basert på enhetlig skattlegging.
  • Norge må innføre skatt på digitale selskaper.

Artikler

12Neste