Kapitalflukt

Ulovlig kapitalflukt handler om inntekt som blir skjult for å unngå å betale skatt. Ved å benytte seg av skatteparadis og metoder som kompliserte selskapsstrukturer, internprising og skjulte eiere, undrar mange store multinasjonale selskaper penger fra beskatning.

Årlig forsvinner minst 1200 milliarder dollar ut av fattige land i form av kapitalflukt. At disse pengene ikke blir skattet av er et urettferdighetsproblem fordi det fører til lavere skatteinntekter til staten, og høyere inntekter for rike bedriftseiere. Økte skatteinntekter kunne vært med på å finansiere utbygging av infrastruktur, bedre helsetjenester og utdanning til innbyggerne.

Changemaker mener derfor at kapitalflukt, illegitim og ubetalbar gjeld er urettferdighetsproblemer skapt av mennesker. Derfor er det vi mennesker som kan løse dem. Politisk utvalg for Gjeld og Kapitalflukt jobber blant annet med bedre land-forland-rapportering (LLR), vi støtter opprettelsen av et åpent register for egentlig eierskap og mener norske kommuner og Oljefondet bør innføre etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner.

Hvordan forsvinner egentlige pengene? Følg pengesporet!

Artikler

1234Neste