Et nytt globalt skattesystem

SKATT 2.0: I 2017 hadde Changemaker kampanjen Skatt 2.0 som arbeidet for å få politikerne til å oppdatere skattesystemet.

Hvert år gjemmer multinasjonale selskaper milliarder av kroner i skatteparadiser, for å unngå å betale skatt. For å få slutt på dette må vi lage et helt nytt skattesystem.

Store selskaper og rike enkeltmennesker har gjemt unna 62 000 milliarder kroner i skatteparadiser. Det tilsvarer nesten 45 norske statsbudsjett. Dette er penger som kunne ha blitt brukt til utdanning og helse, for å nevne noe. I stedet havner de i lomma på store selskaper og privatpersoner som allerede har store formuer. Kapitalflukten er utfordrende for Norge, men konsekvensene er langt større i lav- og mellominntektsland.

Hvorfor er dagens system så dårlig?

Dagens skattesystem stammer fra 1920-tallet og er fullt av hull som gjør det mulig for selskaper å unngå å betale skatt. En viktig grunn til at dette er mulig, er at vi i dag ikke ser på datterselskaper som en del av de multinasjonale selskapene. Datterselskaper er bedrifter som eies av et multinasjonalt selskap, men som allikevel regnes som selvstendige selskaper. Store multinasjonale selskaper eier datterselskaper i mange land. For eksempel eier selskapet Coca Cola også datterselskapet Coca Cola Norge. Fordi man regner alle delene av et selskap som egene, selvstendige bedrifter, har ingen skattemyndigheter oversikt over hvor mye penger et selskap tjener i hvert land. Skattemyndighetene har ikke engang innsikt i hvor alle datterselskapene ligger. Siden ingen vet hvordan selskapet er organisert, kan man lett flytte pengene man tjente i f.eks. Norge eller Tanzania til et skatteparadis. Skatteparadiser er områder med høyt hemmelighold og veldig lav skatt. Dermed unngår selskapet å betale skatt til de landene det tjente pengene i.

Bildetekst 2: UOVERSIKTLIG: Multinasjonale selskaper som Barrick Gold Corporation har ofte komplekse strukturer for å gjøre det vanskelig å vite hvilke selskap de eier. Alle rutene som er markert med gult er skatteparadiser

Hva er løsningen?

For å løse problemene må systemet oppdateres ved at vi innfører enhetlig skattlegging. Enhetlig skattlegging betyr at man ser på selskapet som èn enhet og tar utgangspunkt i summen av alt selskapet tjener i alle landene det opererer i. Så bruker man en fordelingsnøkkel for å bestemme hvor mye av overskuddet som skal skattes av i hvert av landene. Denne nøkkelen kan fordele overskuddet basert på f.eks. hvor selskapet har solgt varer, hvor de har arbeidere eller hvor de har utvunnet råvarene til produktet. For å gjøre fordelingen rettferdig, er det avgjørende at lav- og mellominntektsland er med på forhandlingene om hvordan de forskjellige elementene i fordelingsnøkkelen skal vektlegges.

Changemaker mener at

  • Norge bør innføre en enhetlig tilnærming til skattlegging av multinasjonale selskap for å fjerne den skattemessige fordelen av å forskyve profitt til skatteparadis og bort fra landet der verdiene blir skapt.
  • Det er viktig at lav- og mellominntektsland tas spesielt hensyn til i utarbeidelsen av et enhetlig system, slik at de får en rettferdig del av skatten de har krav på

Artikler

12Neste