Land-for-land-rapportering

Land-for-land-rapportering (LLR) vil si at et selskap må rapportere bestemte opplysninger som inntekt, utgifter og skatt for hvert av de landene selskapet opererer i. I praksis skal en slik rapportering forhindre skatteunndragelser, blant annet gjennom bruk av skatteparadis ettersom det blir lettere for skattemyndigheter å spore hvor selskaper tjener pengene sine, og hvor de skatter.

Klart vi fikk gjennom LLR

I januar 2014, etter press fra blant annet Changemaker og Kirkens Nødhjelp, innførte norske myndigheter LLR for selskaper som driver med utvinning av naturressurser som mineraler, olje, gass og skog. Selskapene ble pålagt å informere om hvor mye de tjener og hvor mye skatt de betaler i land de har produktiv virksomhet. Ved hjelp av denne informasjonen kan myndighetene avdekke om selskaper betaler for lite skatt i et land.

Men ikke godt nok

Dessverre omfattet ikke denne LLR jurisdiksjoner uten produktiv virksomhet, som for eksempel skatteparadiser. Flere multinasjonale selskap benytter seg av smutthull i lovverket til å flytte penger mellom datterselskaper inn og ut av skatteparadis, hvor de betaler betydelig mindre skatt enn i landene hvor de egentlig har tjent pengene. Land-for-land rapportering var derfor et viktig steg mot et regelverk som hindrer ulovlig kapitalflukt, men trengte forbedringer.

LLR-regelverket inneholdt rikelig med smutthull og omfattet kun utvinningssektoren. Dermed slapp mange store selskaper unna forpliktelsene som rapporteringen medfører. I juni 2015 ba derfor Stortinget, etter initiativ fra blant annet Ap og SV, regjeringen om å gjennomgå og utvide LLR for å sikre at relevant informasjon fra datterselskap og støttefunksjoner i tredjeland ble rapporterert. Regjeringens forslag kom i desember 2015. Forslaget til utvidet LLR som Finansdepartementet la ut på høring viste tydelige forbedringer, men vakte også bekymring. Changemaker er glade for at det nye forslaget gjelder alle sektorer, men mener følgende hull må tettes dersom regelverket skal virke etter sin hensikt:

  • LLR bør gjelde alle selskaper, uavhengig av samlet inntekt.
  • LLR må være offentlig tilgjengelig informasjon og dette må hjemles i lov.
  • LLR må automatisk deles med de landene der et selskap har virksomhet.

Artikler

12Neste