Skatt 2.0

Gratulerer, du har fullført oppdateringsveilederen!

Men skal du lykkes i oppdatere systemet til Skatt 2.0 må politikerne med på laget.

Er du en changemaker?

Som medlem støtter du arbeidet vårt, og gjør oss mer slagkraftige! Du blir enkelt medlem ved å sende CHANGEMAKER til 2242! Medlemskontingenten på 50 kroner trekkes automatisk fra mobilregningen. Eller du kan bruke skjemaet her.

  • For å være medlem må du være mellom 13 og 30 år. Er du under 15 år, må du ha foresattes underskrift. Du vil i dette tilfellet få et brev i posten med et ferdigfrankert skjema som du må fylle ut med foresattes underskrift og sende tilbake til oss for at medlemskapet ditt skal være gyldig.
  • Er du over 30 år vil du automatisk bli fastigiver, med et valgfritt beløp i måneden.
  • Medlemskap koster 50 kroner i året.

Hva er Skatt 2.0?

Skatt 2.0 er oppdateringen skattesystemet vårt trenger for å bli rettferdig. Milliarder av kroner gjemmes i skatteparadis hvert år. Dette er penger stater kunne ha brukt på helse og utdanning, for å nevne noe. I stedet havner de i lomma på rike selskaper og eiere som allerede har store formuer. Mens kapitalflukten er utfordrende for Norge, er konsekvensene langt større i lav- og mellominntektsland

Hvorfor er dagens system så dårlig

Dagens system er laget for en tid uten internett, er fullt av hull og gjør det mulig for selskaper å gjemme unna milliarder. I dag ser vi på store multinasjonale selskapskonsern som mange små selskaper. Ved å flytte overskuddet mellom de ulike selskapene til skatteparadis med lav skattesats og høyt hemmelighold, kan de multinasjonale selskapene unngå å betale skatt der verdien faktisk skapes.


V-NjXvJWnrNfBNApaPu7YXTM0CzYoJdzNfY5NHw9WPmmJatazkG-TkmTg_c3K14ks3JwRQpgY6k7pu96gYr5DRfvYIeuFEn0zNGhjvWI0xetRL4278PyqCyWDnRNjd1aTA-oON7G

I dag skattlegger vi hvert av disse selskapene som om det er et eget selskap. Slik kan man, ved å lage kompliserte og hemmelige selskapsstrukturer, flytte overskuddet til de gule skatteparadisene.

Hva er løsningen?

Løsningen er en oppdatering som tetter hullene i skattesystemet. Changemaker mener at vi må :

  1. Innføre enhetlig tilnærming til skattlegging av multinasjonale selskap.
  2. Innføre tiltak som hindrer skatteplanleggere i å bidra til ulovlig kapitalflukt

Hva er en enhetlig tilnærming til skattlegging?

En enhetlig tilnærming til skattlegging betyr at man ser på på den totale inntekten i et multinasjonalt selskap, altså inntekten selskapskonsernet har i alle land samlet. Deretter benytter man en fordelingsnøkkel for å finne ut av hvor mye av skattegrunnlaget (profitten som skal skattes på) som skal skattes av i hvert enkelt av landene selskapet har virksomhet. Formelen kan inneholde elementer som salg, ansattekostnader og eiendeler. Hvert enkelt land kan da selv bestemme hvilket skattenivå de ønsker å ha.

Hva vil det si å jobbe mot skatteplanleggerne?

Skatteplanleggere er ofte advokat- og revisjonsselskaper som bistår store selskaper med å gjemma unna skatten. Som vi så i Panama Papers kan et lite selskap bidra til å snyte land for milliarder. Der kom det frem at advokatselskapet Mossack Fonseca hadde hjulpet politikere, selskapsdirektører og kjendiser å gjemme penger i oppdiktede selskap og skatteparadis. Skatteplanleggere oversees ofte i debatten, samtidig som de har stor makt. Ikke bare hjelper de selskapene med å snyte på skatten, de deltar ofte i utarbeidelsen av nye skatteregelverk. Det er svært problematisk at de som utnytter systemet også får lov til å lage det. Det oppdaterte systemet må derfor stille skatteplanleggerne til ansvar.

Det er urettferdig at disse selskapene får kjøre på som de vil, og Changemaker mener derfor at noe må gjøres. Vi må innføre tiltak som hindrer skatteplanleggerne å gjemme unna store summer i skatteparadis. Som et resultat mellom et skatteforlik som skal oppdatere Norges skattepolitikk har det blitt satt ned et utvalg som skal se på skatteplanleggernes rolle. Det er viktig at utvalget tar oppgaven på alvor og kommer med løsninger som gjør en forskjell

Er det mulig?

Ja!

  1. Det finnes allerede flere løsninger for skattlegging som er mer enhetlig enn den vi benytter i dag. I tillegg foregår det initiativ, blant annet innenfor EU. Nå er det viktig at Norge blir med å dytte det internasjonale skattesystemet i riktig retning, mot en mer rettferdig skattlegging. En enhetlig tilnærming til skattlegging av multinasjonale selskaper er avhengig av åpenhet, både om hvem som er de egentlige eierne av selskapene og hva som faktisk foregår bak skatteparadisenes lag av hemmelighold. Slik henger Skatt 2.0 tett sammen med tidligere skattekampanjer Changemaker har hatt.
  2. Det er bred enighet om at det må innføres tiltak mot skatteplanleggere. I Norge er det satt ned et utvalg som skal se på skatteplanleggerenes rolle og i EU kommisjonen har nettopp kommet med sine anbefalinger for å redusere skatteplanleggerenes makt.

Hva kan jeg gjøre?

Systemet trenger en oppdatering, men politiker trenger hjelp fra oss til å huske å gjøre det. Derfor vil vi at du skal sende dem en påminnelse på Twitter og Facebook.

Du kan også: Bli med i Changemaker, Spre kampanjen til venner og kjente, skriv leserinnlegg og still dine lokale politikerne til ansvar.

Er du i en lokalgruppe i Changemaker, eller bare leter tips til ting du kan gjøre for å oppdatere systemet kan du sjekke ut denne siden.

Har du spørsmål om kampanjen, eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med kampanjeleder Synnøve, eller Politisk Utvalg for Gjeld og Kapitalflukt.

Klart vi kan oppdatere skattesystemet!

Artikler

12Neste