Statsobligasjoner

Statsobligasjoner, til tross for å fungere på samme måte som lån, har ikke samme betingelser og retningslinjer som långiving. Dette gjør det mulig å låne uansvarlig, og tillater investeringer i stater som undergraver menneskerettigheter og deltar i krigføring.

Hva er en statsobligasjon?

En statsobligasjon er et verdipapir, som en stat legger ut på anbud når den trenger penger. Verdipapiret kjøpes av høystbydende, og fungerer i praksis som et lån. I motsetning til lån går pengene fra statsobligasjonen rett inn i statskassa til landet som utsteder den uten betingelser. Norge investerer hovedsaklig i statsobligasjoner via hele Norges sparegris, Statens Pensjonsfond Utland (SPU), Oljefondet. Rundt 20% av SPUs investeringer er i statsobligasjoner. Dette omfatter nærmere 1500 milliarder kroner, fordelt på over 40 land.

Hvorfor trengs etiske retningslinjer?

De siste årene har investeringer i statsobligasjoner økt globalt, og også fattige land begynner i stadig større grad å utstede statsobligasjoner. Det er bra at fattige land kan få tak i penger slik at de kan investere i egen utvikling, men økte utlån uten betingelser betyr også at vi har liten kontroll over hva pengene vi investerer brukes til.

Etiske retningslinjer for statsobligasjoner kan forhindre at fond investerer i statsobligasjoner utstedt av land som er korrupte, undertrykkende eller som er i væpnet konflikt. Gjennom Oljefondet har Norge kjøpt statsobligasjoner i for eksempel Colombia, Kina, Russland og Israel, uten at vi vet ikke hva disse pengene er brukt til. For eksempel har økte Norge sine investeringer i Israel til 8 milliarder i 2014, og trappet opp investeringene i Israel før begge de israelske invasjonene av Gaza i henholdsvis 2008-09 og 2013-14.

Hva har dette med kommunen min å gjøre?

Kommunen din forvalter store summer, først og fremst gjennom pensjonssparing. Pensjonskasser og livsforsikringsselskap i Norge forvalter til sammen omkring 1 300 milliarder kroner. Disse pengene tilhører deg og meg, så det er viktig at sparegrisen vår forvaltes etisk.

Få norske kommuner har etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner. I 2012 oppdaget elleve danske kommuner at kommunenes sparepenger var blitt brukt til å finansiere noen av verdens mest korrupte og minst demokratiske regimer. Dette gjaldt blant annet Den demokratiske republikken Kongo, Gabon og Angola. Mangelen på etiske retningslinjer gjør at vi risikerer at også norske kommuner gjør skitne investeringer.

Hva kan jeg gjøre i min kommune?

Kommuner i Norge kan innføre etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner. I tillegg kan kommunen revidere sitt finansreglement. Selv om din kommune ikke tillater investeringer utenfor Norge, eller ikke har langsiktige plasseringer, er etiske retningslinjer viktig. Ved å innføre retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner forhindrer du at din kommune gjør seg skyldig i menneskerettighetsbrudd og kommunen setter et viktig eksempel for det norske Oljefondet.

Du kan også gjøre din kommunes sparegris etisk. Finn ut hvordan på kommunetisk.no. For flere spørsmål, kontakt Changemakers politiske utvalg for gjeld og kapitalflukt på gjeld@changemaker.no