Privatisering av vann

Agua para todos

Vann blir ofte omtalt som “blått gull” på grunn av den reduserte tilgangen til vann mange steder i verden. Knappheten på vann er ofte ikke et naturlig fenomen, men er menneskeskapt. Dette skjer gjennom overutnyttelse av vann som en inntektsgivende ressurs.

Tilgang til rent drikkevann er ikke en selvfølge i store deler av verden. Verdens Handelsorganisasjon (WTO) fremmer gjennom GATS-avtalen privatisering av offentlig vannforsnyning som en løsning for å effektivisere tilgangen til rent drikkevann for mennesker verden over. Det samme gjør Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Når offentlige vannforsyninger privatiseres, betyr det at private selskaper sørger for vannforsyningen, istedenfor at det er staten som sørget for at folk har vann.

I utgangspunktet kan det høres ut som en god idé at private aktører hjelper til med å øke tilgangen til rent vann. Men privatiseringen av vann har en bakside. De private selskapene skal først og fremst tjene penger, til forskjell fra nasjonale myndigheter. Når de private selskapene tar over ansvaret for vannforsyninge, har man i veldig mange tilfeller sett at prisen på vann har blitt så høy at en stor del av befolkningen i lavinntektsland ikke har råd til å kjøpe det, og derfor i realiteten mister tilgangen til rent vann.

Cochabamba

Privatisering av offentlige tjenester har ofte blitt stilt som betingelse fra IMF og Verdensbanken når de tilbyr lån og gjeldsslette til fattige land. Mange land som er i den dårlig økonomiske situasjon kan dermed føle seg presset til å godta disse betingelsene. Et eksempel på dette er Bolivia i 1999. De inngikk en avtale med blant annet Verdensbanken for å få beholde lånene sine. Det ble stilt som vilkår at Bolivia privatiserte den offentlige vannforsyningen. Privatiseringen førte til en mangedobling av prisen på vann, slik at mange mennesker mistet tilgang til vannet, og i Bolivias tredje største by, Cochabamba, ble til slutt det private selskapet tvunget til å trekke seg ut etter store protester fra befolkningen.