Psykisk helse

Beskrivelse av bildet. Foto: Frida

Akkurat som man må ta vare på sin fysiske helse, må man også ta vare på den psykiske helsen. Dårlig psykisk helse kan utvikles til psykisk sykdom, og dette rammer omtrent en av ti på verdensbasis. Flertallet av dem bor i kriserammede områder, hvor det mangler et godt helsetilbud.

Psykiske helseproblemer er enkle å forebygge, men vanskelige å behandle. Stigma rundt psykisk sykdom er en stor utfordring, og dette skyldes mangel på forståelse av hva psykisk sykdom er. Derfor er det viktig at samfunnet får økt kunnskap om psykisk helse og hvordan psykisk sykdom kan forebygges.

I følge WHO vil psykiske sykdommer utgjøre den nest største årsaken til sykdom i verden innen 2030. Til tross for dette er det flere land i verden som ikke har utarbeidet systemer for hvordan de skal arbeide med psykisk sykdom. Innen humanitær hjelp er psykisk helse sjelden et område med høy prioritet. I arbeidet med psykisk helse er gode helsesystemer en forutsetning. WHO har laget en plan omkring hvordan land skal utarbeide gode helsesystemer, WHO Mental Health Action Plan, 2013-2020. Under er en oversikt over delmålene som skal gjelde mellom 2013 og 2020.

  • Styrke effektivt lederskap på psykisk helse-området
  • Sørge for omfattendee, integrerte og tilgjengelige sosiale tjenester og tjenester for psykisk helse i lokalsamfunn
  • Implementere strategier for fremme psykisk helse, og for å forbygge psykisk sykdom
  • Styrke informasjonssystemer, informasjon og forskning på psykisk helse

Changemaker mener at Norge må bidra aktivt med å følge opp målene WHO fremmer. I Norge er helsetilbudet blitt bedre og stigmaet omkring psykisk helse har blitt redusert de siste årene. Denne utviklingen ønsker Changemaker også på verdensbasis.