Smittsomme sykdommer

God helse er en menneskerettighet. Dessverre er det veldig mange som ikke får oppfylt den rettigheten.

God helse er en menneskerettighet. I Norge er det Helse- og omsorgsdepartementet som passer på helsen vår. De har laget en beredskapsplan mot alvorlige smittsomme sykdommer for hvordan en skal forebygge, håndtere og begrense forekomsten. Den inneholder strenge regler for hva vi skal gjøre i tilfelle vi blir syke, men minst like viktig sørger den for at offentlige instanser opprettholder sine roller for at vi forblir friske.

Dessverre er ikke alle like heldige som oss.

Med en stadig globaliserende verden følger også nye helseproblemer, mye relatert til smitte. Vi lever på en annen måte en før, og når vi mennesker reiser på tvers av landegrenser og kontinenter sprer virus seg raskere. Dessuten står klimaendringer og migrasjon for nye smitterelaterte utfordringer.

Spesielt utviklingsland rammes av sykdomsutbrudd, og helsesystemene deres er ikke i stand til å bekjempe nye smittefarer. Ebolaepidemien fra 2013 til 2016 i Vest-Afrika er et resultat av nettopp dette.

I følge Norad økes innsatsen for å bekjempe smittsomme sykdommer stadig, og arbeidet med FNs tusenårsmål viser gode resultater. Tilfeller av hivsmitte har gått betraktelig ned, særlig fra mor til barn. I tillegg er antall dødsfall forbundet med aids, malaria og tuberkulose redusert med 45-60 prosent de siste 30 årene. Men selv om stadig flere mennesker beskyttes, er disse sykdommene til stort hinder for videre utvikling i mange land.

Changemaker mener at

  • Norge må jobbe aktivt for å oppnå FNs bærekraftsmål delmål 3.3 om å stoppe spredningen av AIDS, malaria, tuberkulose og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne- og andre smittsomme sykdommer innen 2030.
  • Norske universiteter må styrke forskningen på medisiner og vaksiner mot neglisjerte tropiske sykdommer.