Tilgang til medisiner

Farmasprøyter

Bli med oss i kampen for å sikre medisiner til alle.

Millioner av mennesker mangler tilgang på livsviktig medisin. Nå kan du bli med oss og fylle opp verdens apoteker.

Verden lider av medisinmangel. En tredjedel av verdens befolkning har ikke tilgang til nødvendige medisiner, fordi de ikke finnes eller fordi medisinene er for dyre. Dette skjer fordi dagens patentsystem oppmuntrer legemiddelselskaper til å prioritere profitt fremfor å forske på de medisinene verden trenger. Systemet gir selskaper monopol på sine patenter i 20 år, og på denne måten kan selskapene selv bestemme prisen på medisiner.

Patentsystemet gir få insentiver til å forske på medisiner mot sykdommer som rammer mennesker med lav kjøpekraft, og dersom det finnes et marked, er det lite synlig at prisen på medisiner vil reduseres før legemiddelselskapets patenter går ut. Dermed står fattige mennesker igjen uten medisiner, og millioner av menneskeliv går tapt. Retten til god medisinsk behandling er en menneskerett, og det er grunnleggende urettferdig at milliarder av mennesker ikke får denne retten oppfylt.

Derfor lanserer Changemaker følgende politiske resept:

1. Norge må støtte Health Impact Fund med 0.01 % av BNP. På denne måten kan Norge ta en lederrolle i å få på plass et nytt patentsystem som både kan redusere prisene og som kan skaffe midler til forskning på neglisjerte sykdommer.

2. Gjøre forskning fra norske universiteter åpen og tilgjengelig for selskaper som lager billigere kopimedisin. På denne måten sikrer vi at medisiner utviklet med forskning fra offentlige midler også kommer fattige til gode.

3. Sørge for at Oljefondet investerer i legemiddelselskap som jobber for fattiges tilgang til medisiner, og ikke det motsatte.

Les mer om kampanjen og hjelp oss å fylle opp verdens apoteker på vår kampanjeside her.

Artikler

123Neste