Tilgang til medisiner

Millioner av mennesker mangler tilgang på livsviktig medisin. Det er fordi legemiddelindustrien setter profitt foran menneskeliv.

Verden lider av medisinmangel. Fortsatt mangler en tredjedel av verden tilgang til nødvendige medisiner eller medisinene er for dyre. Som oftest er det snakk om land med lav kjøpekraft, men medisinmangelen rammer også Norge.

Problemet oppstår fordi dagens patentsystem oppmuntrer legemiddelselskapene til å prioritere profitt fremfor å forske på de medisinene verden trenger. Gjennom å ta patent på en medisin får selskaper monopol på å produsere medisinen i 20 år. I patentperioden kan legemiddelselskaper sette den prisen de vil.

Det er en stor risiko for at mange fortsatt vil dø i fremtiden, ikke bare av sykdommer, men også prosedyrer som kirurgi og cellegift på grunn av antimikrobiell resistens. Det er en stor fare for at vi i løpet av bare noen få år kan møte på et massivt problem med å kurere enkle infeksjoner.

Det forskes lite på antibiotika, noe som kan begrunnes i dagens patentsystem. Patentsystemet gir ikke insentiver til å forske på medisiner som ikke vil bli nødvendige å ha før om noen år, eller medisiner til sykdommer som rammer de med lav kjøpekraft. Dermed vil millioner av mennesker dø fordi de ikke har råd til helt grunnleggende medisinsk hjelp. Retten til god medisinsk behandling er en menneskerett, og det er grunnleggende urettferdig at milliarder av mennesker ikke får denne retten oppfylt.

Changemaker mener at

  • Det er viktig å se på alternative finansieringsmodeller til dagens system, som både fungerer som insentiv til å forske på medisiner mot neglisjerte sykdommer og øker tilgangen til medisiner for alle.
  • Norge må arbeide aktivt for en reforhandling av TRIPS-avtalen som styrker unntaksbestemmelser som bidrar til å øke tilgang på nødvendige medisiner.
  • Norske universiteter må få et rammeverk for salg av lisenser, ettersom at det er lisensene på den patenterte forskningen som blir kjøpt av legemiddelselskapene. Gjennom et godt rammverk kan universitetene stille krav til legemiddelselskaper om at lisenser kjøpt fra norske universiteter skal være tilgjengelige for generiske produksjon, noe som kan øke tilgangen til medisiner i lav- og mellominntektsland.

Artikler