Dette fikk vi til i 2019!

Åsne Hanto – 21.1.2020

Tusenvis av skoleelever streiket for klimaet i 2019.

Klart vi forandret verden i 2019! Dette er noen av Changemakers viktigste saker og største seire fra året som har gått.

Enkelte her hjemme vil kanskje best huske 2019 som året for NAV-skandaler og bompengekriser. Utenfor Norges grenser lot fjoråret seg prege av en høyprofilert riksrettssak, en internasjonal handelskrig og nye runder med mislykkede Brexit-forhandlinger. Vi har sett voldelige demonstrasjoner rundt om i verden, vi har opplevd økt spenning i Midtøsten, og vi har vært vitne til ødeleggende skogbranner fullstendig ute av kontroll.

På tross av dette må vi ikke glemme at 2019 også var et år preget av store oppturer og positive utviklingstrekk, i stor grad takket være alle aktivistene som hver eneste dag kjemper for å gjøre verden til et bedre sted.

Derfor vil vi i Changemaker feire noen av våre seire og milepæler for 2019, som vi har fått til takket våre støtten fra våre fantastiske medlemmer, støttespillere og partnere!

Streikerne som endret klimadebatten!

2019 var året da titusener av norske skoleelever, med Changemaker i ryggen, tok til gatene i protest mot klimapassive politikere. Den 22. mars gikk 40.000 ungdommer over hele landet ut i skolestreik med krav om at Norge tar sitt historiske ansvar for å løse klimakrisen gjennom ambisiøse utslippskutt, økt klimafinansiering og stans i oljeletinga.

Dette var bare den første av en rekke omfattende markeringer i 2019. Klimastreikene som Changemaker har vært med på å arrangere har for alvor bidratt til å endre klimadebatten det siste året. Sammen har vi skapt en folkebevegelse Norge ikke har sett maken til på mange tiår, og i høst fikk vi vårt kanskje grønneste valg noensinne!

Mer penger til klimafinansiering!

Changemaker er klare for å fortsette kampen for klimarettferdighet med uforminsket styrke inn i det nye tiåret, vel vitende om at vi også fikk viktige gjennomslag i året som har gått. I 2019 fikk vi for alvor satt klimafinansiering på agendaen til utviklingsministeren. Selv om vi fortsatt har en lang vei å gå, roper vi hurra for økte bevilgninger til klimafinansiering og klimatilpasning i statsbudsjettet for 2020.

Gjennom vår kampanje og rapport har Changemaker også lykkes med å sette fokus på rettighetene til de mange millioner av mennesker som drives på flukt av klimaendringer. Aldri før har politikerne på Stortinget snakket mer om klimafordrevne enn de gjorde i 2019.

Changemaker avsluttet klimaåret 2019 med å samle over 30 organisasjoner til demonstrasjon i forkant av klimatoppmøtet i Madrid (COP25). Der fikk vi sendt et tydelig signal om hva som forventes og kreves av Norge i internasjonale klimaforhandlinger. Norge må ta sitt historiske ansvar!

Stans av våpeneksport til Tyrkia!

Strengere kontroll av norsk våpeneksport var også i 2019 blant Changemakers viktigste kampsaker. Norge skal ikke selge våpen til land i krig, stater som bryter menneskerettighetene eller til diktaturer. Den norske regjeringen gjorde derfor et klokt valg da de i oktober bestemte seg for å ikke behandle nye søknader om eksport av krigsmateriell til Tyrkia. Dette var et viktig gjennomslag som ikke hadde vært mulig uten presset fra sivilsamfunnet, og en helt riktig avgjørelse sett i lys av den tyrkiske invasjonen av Nord-Syria og menneskerettighetssituasjonen i landet.

Samtidig ser vi fremdeles at den norske våpeneksporten i stor grad styres av utenrikspolitiske interesser og strategiske allianser. Changemaker skal fortsette å kjempe for at Norge stanser alt salg av krigsmateriell - ikke bare våpen og ammunisjon - til alle autoritære regimer, ikke bare de som får medieoppmerksomhet.

En organisasjon i vekst!

I tillegg til alle våre politiske gjennomslag, var 2019 også et godt år for Changemaker som organisasjon. Vi gleder oss først og fremst stort over å ha fått mange nye støttespillere med på laget. Takket være den uvurderlige verveinnsatsen til våre mange ivrige frivillige fikk vi hele 150 nye medlemmer i 2019!

Er du ikke medlem enda? Bli med og skap ordentlig forandring i verden med oss. Meld deg inn her.

Vi har også opplevd en solid økning i både gaver og faste givere. I dag er det hele 53 personer som har valgt å støtte Changemaker med et fast beløp i måned. Vi sender en stor takk!

Vil du eller noen du kjenner bli fast giver til Changemaker? Finn ut mer.

I 2019 kunne vi også juble over å ha fått på plass to splitter nye lokallag i Stavanger! Sterke lokalgrupper er en forutsetning for at Changemaker skal nå ut med sitt budskap i hele landet. Med så mange aktive og engasjerte folk rundt om i landet har vi faktisk greid å gjøre verden litt bedre, fra trange fjorder til dype daler.

Har du lyst til å engasjere deg lokalt? Finn din nærmeste lokalgruppe eller opprett en selv!

Changemaker har også i 2019 spredd gode nyheter om bærekraftig utvikling til store og små, gjennom å dele ut Verdens Beste Nyheter i over 60 norske byer. I tillegg har vi holdt foredrag for hele 8.300 ungdommer.

Vil du at vi skal holde foredrag for din organisasjon, klasse eller lokalgruppe? Les mer.