Hva skjer når ingen sjekker? Spør Equinor

Åsne Hanto – 29.9.2020

"Porto de Luanda" (CC BY 2.0). FOTO: David Stanley

Equinors virksomhet i Angola illustrerer hvorfor vi trenger lovpålagte aktsomhetsvurderinger.

Equinor har lenge hatt virksomhet i Angola. Angola er et afrikansk land med mye olje og gass, og denne industrien har utviklet seg mye de siste tiårene. Samtidig er Angola både et av de mest korrupte landene i verden og et av landene med høyest økonomisk ulikhet. Når et selskap investerer i slike land er det helt avgjørende at de gjør alt de kan for at deres virksomhet ikke bidrar til korrupsjon og menneskerettighetsbrudd.

Det har ikke Equinor gjort. E24 har de siste ukene avslørt hvordan Equinor både har vært innblandet i korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. Først ble det avslørt at Equinor betalte 420 millioner kroner til et “forskningssenter” som aldri ble bygget. I tillegg betalte de 295 millioner kroner til “sosiale bidrag” som ingen har sett snurten av siden. Sjansen er stor for at alle disse pengene har gått rett til Angolas korrupte elite.

Videre ble det i forrige uke kjent at Equinor også har jobbet sammen med et selskap eid av Sam Pa, som tidligere har laget hemmelige avtaler og jobbet sammen med noen av verdens mest tyranniske regimer. Pa er blitt svartelistet og fått sanksjoner mot seg av USA.

Det er nesten helt ufattelig at et statseid selskap som Equinor har tatt rollen som nyttige idioter for et korrupt regime som holder 47 % av befolkningen i ekstrem fattigdom, samtidig som økonomien mellom 2000 og 2010 var verdens raskest voksende. Dette har skjedd fordi ingen har sjekka hvem Equinor samarbeidet med og hva pengene deres ville bli brukt til. Når et norsk selskap skal investere i land som Angola må det gjøres med aktsomhet. Det betyr at selskapet systematisk må vurdere hvordan deres investeringer kan bidra til menneskerettighetsbrudd, miljøødeleggelser og korrupsjon, og ta grep for å passe på at det ikke skjer.

Norske bedrifter ønsker også å bli bedre på dette, men markedet belønner de bedriftene som overser menneskerettighetene, fremfor dem som tar ansvar. Derfor er det ikke rart at mange norske selskaper, inkludert Equinor selv, er med i koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN). Vi i Changemaker jobber sammen med KAN for en norsk menneskerettighetslov for næringslivet, som vil kreve at alle bedrifter i Norge må gjøre aktsomhetsvurderinger.

Bli medlem i Changemaker du også og bli med å kjempe for en menneskerettighetslov for næringslivet.