Hvorfor trenger vi en skattekonvensjon?

Changemaker Norge –29.9.2021

Oppropet er et initiativ fra Changemaker og Kirkens Nødhjelp for å få regjeringen etter valget til å jobbe for en internasjonal skattekonvensjon.

Ulovlig kapitalflukt er en grunnleggende årsak til urettferdighet i verden. Et utdatert skattesystem, basert på prinsipper fra tidlig 1900-tallet gjør det enkelt i en global økonomi å unngå å betale skatt der verdiene skapes. FNs panel for globalt økonomisk styresett (FACTI) har anslått at inntekter på omkring 600 milliarder dollar årlig forsvinner som en konsekvens av ulovlig kapitalflukt.

Alle land går glipp av store beløp, men utviklingsland med svake skatteadministrasjoner rammes hardest. Om flernasjonale selskap hadde betalt den skatten de egentlig burde betalt i land de har virksomhet i, kunne helse-, skole- og infrastrukturbudsjettene økes betydelig. Det ville gjort det enklere for land å strekke seg mot bærekraftsmålene og til å håndtere korona- og klimakrisen.

Verdier skal skattlegges der de skapes. Det er sentralt for legitimitet og tillit til staten og skattesystemet. Selskap og enkeltpersoner skal betale rett skatt på rett sted. I sin rapport kom FACTI-panelet med en rekke anbefalinger til et skattesystem som er mer tilpasset dagens globaliserte verden. Et sentralt tiltak er å etablere en konvensjon for internasjonal skattlegging som regulerer og sikrer en helhetlig tilnærming til skattespørsmål.

Gjennom forhandlinger vil en slik konvensjon etablere nye kjøreregler og prinsipper for global skattepolitikk som utarbeides og eies av alle land. I dag er det G20 sammen med OECD som har regien på nye regler. Det har gitt reformer der rike land gis fordeler på bekostning av utviklingsland.

Norge er en forkjemper på skattefeltet gjennom bistandsprogrammet "Skatt for utvikling" og som initiativtaker til FACTI-panelet. Norge har lang erfaring og svært god kompetanse i å bidra til inkluderende, multilaterale prosesser, og å bidra til utvikling av internasjonale konvensjoner, for eksempel på områder som klasevåpen. Vi oppfordrer regjeringen til å gå i front for opprettelsen av en skattekonvensjon i FN.

Vi krever at

Norge må ta en lederrolle for å få på plass en FN-konvensjon for et effektivt og rettferdig globalt skattesystem.

Disse står bak oppropet:

 • SU
 • Unge Venstre
 • KRFU
 • AUF
 • GU
 • Senterungdommen
 • Støttekomiteen for Vest-Sahara
 • Besteforeldrenes klimaaksjon
 • Natur og ungdom
 • Digni
 • Operasjon Dagsverk
 • FORUT
 • Norges Fredsråd
 • Norsk Folkehjelp
 • KFUK-KFUM Global
 • FIVH
 • Mellomkirkelig råd
 • Forbundet - Norges kristelige studentforbund
 • SAIH
 • TJN
 • Redd Barna
 • ForUM
 • Press
 • Plan Norge
 • Greenpeace
 • Spire
 • Fagforbundet Ung
 • Attac
 • Norges Sosiale Forum
 • Kvekersamfunnet