I hytt og gevær

Åsne Hanto – 1.2.2019

I kampanjen, som ble lansert sommeren 2018, krevde Changemaker at Norge stanser alt salg av krigsmateriell til autoritære regimer.

Allerede i 1959 bestemte regjeringen at Norge skal unngå salg av krigsmateriell til områder der det er krig eller krig truer. Stortinget presiserte at eksport av krigsmateriell kun skal tillates etter en omhyggelig vurdering av uten- og innenrikspolitiske forhold i det området det eksporteres til. I 1997 var Stortinget enda tydeligere og krevde at vurderingen også måtte omfatte politiske spørsmål som demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Likevel solgte eller selger Norge krigsmateriell til de autoritære regimene i Saudi Arabia, Oman, Qatar, Thailand, Vietnam, De forente arabiske emirater og Algerie. Tall fra Utenriksdepartementet viste at Norge solgte ti ganger så mye krigsmateriell til autoritære regimer i 2017 som i 2016. I tillegg gikk over en tredjedel av norsk salg av våpen og ammunisjon til land i Midtøsten. 2 milliarder verdt i krigsmateriell ble solgt til autoritære regimer.

I kampanjen "I hytt og gevær", som gikk fra sommeren 2018 til våren 2019, krevde Changemaker at Norge må stanse sitt salg av krigsmateriell til autoritære regimer. Vi krevde også at Regjeringen må fortelle Stortinget hvorfor hvert enkelt land får kjøpe norsk krigsmateriell.

Changemaker la press på regjeringen, og i løpet av kampanjeperioden stanset Norge sitt salg av alt militært utstyr til Saudi-Arabia. I 2019 ble det også bestemt at Norge heller ikke skal behandle nye søknader om eksport av krigsmateriell til Tyrkia.

Samtidig som disse enkeltvedtakene var viktige, løser de ikke de underliggende problemene med norsk våpenpolitikk. Changemaker vil derfor fortsette å kjempe for strengere kontroll og mer åpenhet rundt norsk våpeneksport. Norge skal ikke tjene penger på at andre regimer undertrykker og bryter menneskerettighetene.