Ida og Diego mottar Innsiktstipendet 2016

Åsne Hanto – 7.12.2016

Changemakers Innsiktstipend deles i år mellom to prosjekter som fokuserer på helse- og medisintilgang i Kenya og Oljefondets muligheter for å påvirke egne investeringer.

Innsiktstipendet er en gave fra Petter Skauen og Erling Borgen og deles ut av Changemaker én gang i året, til ungdom mellom 18-30 som søker økt innsikt i utviklingsspørsmål. Formålet er å støtte tiltak som skaper økt innsikt i forhold som skaper og opprettholder urettferdighet, fattigdom og menneskerettighetsbrudd.

Det kan søkes om opptil 20 000 kroner hvert år. Søknadene blir vurdert etter hvilken grad prosjektet skaper økt ny innsikt, hvordan denne tilgjengeliggjøres, hvor gjennomførbart prosjektet er, og i hvilken grad det kan knyttes til Changemakers arbeid. Medlemskap i Changemaker er ikke en forutsetning. Søknadene vurderes av Arbeidsutvalget.

Ansvarlig eierskap

Diego Vaula Foss (29 år) tildeles 10 000 kr. for en rapport om Oljefondets mekanismer for ansvarlige investeringer. Diego har lang fartstid i Changemaker, og var blant annet nestleder i organisasjonen året 2015/16. Rapporten vil bygge på resultatene av en masteroppgave han er i gang med på NMBU.

Masteroppgaven tar for seg de ulike verktøyene Oljefondet for å oppnå et ansvarlig eierskap, og vil foreslå endringer for å «styrke fondets evne til å overholde egne etiske retningslinjer, etikkrådets ressurser, praksisen med negativ screening og bruk av forventningsdokument».

Rapporten kan gi en bedre innsikt i Oljefondets arbeid med ansvarlige investeringer, som er et tema Changemaker har jobbet med i en årrekke.

Helsetilgang i Kenya

Ida Johanne Gjersvik Aaraas (18 år) tildeles 5 000 kr. som vil brukes på en studietur til Kenya i februar/mars. Prosjektet har som mål å gi større innsikt i helse- og medisintilgangen i Kenya, og kan være en verdifull informasjonskilde for helseutvalget som i høst har gjennomført kampanjen Fritt for medisin.

Ida har også lang fartstid i Changemaker. De som har vært med på en sommer- eller vinterleir de siste årene har sannsynligvis lagt merke til hennes gode formidlingsevner.

Arbeidsutvalget gleder seg til å se resultatene av de to prosjektene, og håper samtidig på gode prosjektsøknader til Innsiktstipendet våren 2017.