Ikkevoldsprisen gikk til Changemaker

Redaksjonen – 20.1.2015
Ikkevoldsprisen Bernt Aardal Hanne Sofie

I januar ble den aller første Ikkevoldsprisen tildelt Changemaker. I Martin Luther King jr’s ånd mottok leder Hanne Sofie Lindahl prisen for organisasjonens arbeid for fred og rettferdighet.

– Det var en ganske unison oppfatning innad i komiteen at Changemaker fortjente prisen, sa Bernt Årdal, professor i statsvitenskap og medlem i nominasjonskomiteen til idag.no.

Prisen utdeles i forbindelse med “King-dagen”, i et samarbeid mellom Norges Kristne råd, Holtekilen Folkehøgskole og Den Norske Babtistsamfunn. Målet for dagen er å rette oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap.

Hedrer Luther King jr.

Martin Luther King jr. hadde en drøm om en bedre verden, om likeverd og respekt for alle mennesker. Hans bruk av ikkevoldelige metoder i sin kamp for borgerrettigheter i USA har gjort ham til et ikon innen fredelig motstand. Dette er er verdiene som hedres under “King-dagen”.

Hanne Sofie, leder i Changemaker, har påpekt at det er nettopp de sakene som er litt upopulære som må løftes opp og debatteres skikkelig. Våpeneksportkampanjen er et godt eksempel, siden det er mange økonomiske interesser knyttet til den.

– Vi må fortsette å jobbe for de sakene som er viktige - også de som svir litt. Derfor er det godt å gjøre det med støtte av en fredspris ryggen, og et verdenskjent ikon å skue fram mot, sier hun.

Nødvendig og aktuelt

Prisen tildeles for første gang, og i kjølvann av voldelige konflikter knyttet til religiøs overbevisning er prisen mer aktuell enn noen sinne. Årdal mener at Kings idealistiske arv ikke er oppfylt enda.

– I disse Hebdo-tider er det et tankekors at vi enda ikke har nådd frem til en fredelig sameksistens mellom etniske og religiøse grupper, sa han, og påpekte i sitt innlegg at Kings drøm enda ikke er oppfylt.