Ny rapport: Ingen rettssikkerhet for politiske aktivister fra Vest-Sahara

Åsne Hanto – 18.10.2017

OBSERVATØR: Jusstudent Tone Sørfonn Moe har fulgt rettssaken mot en gruppe politiske aktivister i Marokko. I sin siste rapport avdekker hun grove brudd på aktivistenes rettigheter.

Den norske Vest-Sahara-observatøren, Tone Moe, publiserer rapport med en knusende dom mot rettssikkerheten til politiske aktivister i Marokko.

Nesten ett år har gått siden Tone Sørfonn Moe sto på flyplassen, klar for å reise ned til Marokko for første gang. Hun skulle være observatør og publisere rapporter fra rettssaken mot en gruppe politiske aktivister fra Vest-Sahara. Nå har dommen mot de 24 aktivistene falt og den siste rapporten er publisert, men Tone gir ikke opp håpet om frihet for de 19 som fortsatt sitter fengslet.

Gruppen var allerede dømt for drap på elleve marokkanske soldater i sammenstøt mellom sahrawier fra det okkuperte Vest-Sahara og marokkanske militærstyrker tilbake i 2010, og det var anken på denne dommen Moe skulle følge. Også den nye dommen ble knusende. Åtte av aktivistene fikk livstid, to ble løslatt og resten fikk alt fra 20 til 30 år i fengsel.

Les mer: Ikke hørt om okkupasjonen av Vest-Sahara? Tone Moe forklarer her.

Fikk ikke rettferdig rettsak

Den siste rapporten dokumenterer flere brudd på internasjonale normer, hvor Moe blant annet vurderer hvorvidt fangene er utsatt for politisk forfølgelse, bevisføringen i saken, brudd på torturkonvensjonen og retten til en rettferdig rettergang.

– Vi konkluderer med vilkårlig fengsling på to ulike grunnlag. For det første foreligger det ikke bevis for at de har gjort det de er tiltalt og dømt for. De fikk heller ikke en rettferdig rettergang, som i et nøtteskall handler om at du skal ha rettssikkerhet i møte med domstolsapparatet, sier Moe.

I Marokko så finnes det ikke rettssikkerhet for borgerne, spesielt ikke for mennesker fra Vest-Sahara

–Tone Sørfonn Moe, observatør.

Tilståelse under tortur

Tidligere president for FNs komité for vilkårlig fengsling, Mads Andenæs, var også tilstede under den siste rettssaken i juli, og har skrevet forordet i rapporten. Her utdyper han blant annet sin bekymring for brudd på torturkonvensjonen, og at dommen ikke er basert på tilstrekkelig bevis.

Da aktivistgruppen ble arrestert for nesten syv år siden, skrev de under en tilståelse etter å ha blitt torturert. Disse tilståelsene har blitt brukt som hovedbevis under rettssakene. Moe forklarer videre hvordan den største utfordringen var at de tiltalte ikke hadde mulighet til å møte disse såkalte bevisene.

– Når det kommer til bevisdelen er det mange røde lamper som lyser og mange hull. I marokkanske domstoler ligger bevisbyrden nemlig på den tiltalte. Det er det jeg prøver å vise med mine rapporter; at i Marokko så finnes det ikke rettssikkerhet for borgerne, spesielt ikke for mennesker fra Vest-Sahara, sier hun.

Legge press på FN

Rapporten anbefaler det internasjonale samfunnet om å reagere og ta affære for å sikre rettferdighet. Moe mener FN må legge press på Marokko for å løslate alle politiske fanger, og igangsette en folkeavstemning om saharawisk selvstendighet, slik de lovet under fredsforhandlingene mellom Vest-Sahara og Marokko for 42 år siden.

– Det er den eneste løsningen slik jeg ser det. Du kan ikke tvinge et folk som har levd i undertrykkelse i 42 år til å bli en del av riket de har blitt undertrykt av som en autonom stat. Tålmodigheten begynner å renne ut, og det er avgjørende at det internasjonale samfunnet og FN overholder løftet de ga for 42 år siden, sier hun.

Veien videre

Selv om dommen har falt er arbeidet langt fra ferdig, og Moe har fortsatt håp om at de 19 som sitter inne en dag skal slippe ut.

– Det vi gjør videre nå er å ha kontakt med uavhengige organisasjoner og ber dem om å følge opp. Vi tar også kontakt med de ulike komiteene i FN som er relevant for denne saken, blant annet komiteen for vilkårlig fengsling og torturkomiteen. Jeg håper at når man får en rapport på at det foreligger så grove brudd på hva som utgjør en rettsstat, så vil det internasjonale samfunnet sanksjonere og agere på det.

Hele seks ganger har Moe vært nede i Marokko for å dekke rettssaken, og møtet med folket i Vest-Sahara har satt sine spor.

– Det er så mye kjærlighet der og de har så mye håp. Jeg har også håp og tror vi kan endre dette, men å se så institusjonell maktmisbruk på den måten, som den rettsaken var, har nok endret hele mitt verdenssyn.

Last ned rapporten om rettsaken her