Ingen umiddelbare tiltak mot Saudi-Arabia

Redaksjonen – 14.3.2016

Men det kan komme flere innstramminger av den norske våpeneksporten. Et flertall av partiene ønsker større mulighet til å utøve kontroll, og samtidig gjennomgå dagens praksis.

– Dette viser en vilje til å ta de nødvendige grepene, men det er samtidig veldig skuffende at det ikke kommer umiddelbare tiltak, sier Hanne Sofie Lindahl, leder i Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon.

Forslagene skal behandles i Stortinget i slutten av april.

Vet nok til å dra i håndbremsen

Den pågående krigen i Jemen, hvor så langt rundt 3000 mennesker er drept, er en av begrunnelsene for en gjennomgang av eksporten. Saudi-Arabia og Emiratene, som begge mottar norsk militærutstyr, er blant de stridende partene som har blitt beskylt for krigsforbrytelser.

– At Saudi-Arabia leder an i angrepskrigen mot Jemen og begår grove krigsforbrytelser er ikke overraskende. Vi vet nok om regimet til å dra i håndbremsen, mener Lindahl, og viser til et nylig vedtak i Europaparlamentet som anbefaler våpenembargo mot landet.

Komitéen har bedt regjeringen redegjøre for konsekvensene krigen har for norsk våpeneksport i sin neste melding, som er ventet i november. Det kan imidlertid være for sent for mange jemenitter.

Kan hindre videresalg

Innstillingen inneholder likevel lyspunkter som på sikt kan bedre kontrollen. Blant annet ber komitéen om tidligere innsyn i eksporten, og muligheten for å kunne gjøre stikkprøver i etterkant av våpeneksport.

Changemaker leverte tidligere i år en rapport som viser at UD verken har kapasitet til å gjøre etterkontroll, eller har gjort slike kontroller tidligere.

Høyre og Fremskrittspartiet fraværende

Mens det har tatt lang tid for opposisjonspartiene å bli enige om løsninger, har Høyre og Fremskrittspartiet vært avvisende til problemet. Det mener Lindahl er overraskende med tanke på hvor høyt prioritert menneskerettigheter og ytringsfrihet har vært for regjeringspartiene.

– Ser ikke utenriksminister Børge Brende at det er en motsetning mellom å være fanebærer for ytringsfrihet og samtidig støtte voldsbruken til et regime hvor dette er et fremmedord, spør Lindahl.