Bilaterale investeringsavtaler

Bilaterale investeringsavtaler (BITs) er avtaler mellom to land som legger til rette for investeringer mellom to land, og går ikke gjennom WTO. Slike avtaler viser seg å i praksis være en utfordring for demokratiet.

Disse avtalene forhandles fram mellom to land eller to grupper land, og et sentralt trekk ved disse avtalene er at de ofte forhandles mellom to parter med ulik økonomisk handlekraft, og ofte er mest fordelaktig for den rike parten. Det er viktig at Norge gjennomfører en bred høringsrunde og konsekvensutredning når de inngår nye bilaterale handelsavtaler.

Norge har ikke inngått bilaterale investeringsavtaler (BITs) siden 1990-tallet. Det forrige forslaget til modell for investeringsavtaler fra 2008 ble skrinlagt, blant annet på bakgrunn av store bekymringer for investor-stat tvisteløsningsmekanismers (ISDS) svekkelse av nasjonalt politisk handlingsrom. Changemaker mener at å inngå BITs med ISDS er å sende et signal om at vi godtar en slik rettslig svekkelse av nasjonalstaten.