Jubler for ny gjeldspolitikk

Redaksjonen – 15.6.2009

Organisasjonene Changemaker, Kirkens Nødhjelp og Slett U-landsgjelda (SLUG) gir stor honnør til Stortinget som skjerper regjeringens gjeldspolitikk.

– Regjeringen har ikke gjort en god nok jobb med kapittelet om u-landsgjeld i utviklingsmeldingen. Derfor er det gledelig at Stortinget i sin behandling har tatt ansvar og bedret politikken betraktelig, sier Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Innfrir gjeldsbevegelsens krav om revisjon

Stortinget går i dag blant annet inn for full revisjon av all gjeld utviklingsland har til Norge. Hensikten er å undersøke om det foreligger illegitim gjeld som bør slettes. Stortinget ber videre regjeringen forbedre regelverket for hva som er ansvarlig utlån til utviklingsland.

– Dette er en milepæl i arbeidet for sletting av u-landsgjeld – ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Nå forventer vi at regjeringen tar dette til etterretning og sørger for at Norge blir det første utlånerlandet i verden som gjennomfører en full revisjon, sier Ida Thomassen, leder i Changemaker.

Behov for retningslinjer for statsobligasjoner

Stortinget presiserer at skjerpede regler for ansvarlig långivning også må omfatte utlån gjennom Statens Pensjonsfonds kjøp av statsobligasjoner. Statsobligasjoner er i realiteten gjeldsbrev fra stater.

Kjøp av statsobligasjoner gjennom oljefondet er den klart største kanalen for utlån i dag. Rundt en fjerdedel av oljefondet er i dag investert i slik statsgjeld, og dette er investeringer som ikke omfattes av dagens etiske retningslinjer. Det er på høy tid å legge etiske føringer også for denne typen utlån, sier Øygunn Brynildsen, styreleder i Slett U-landsgjelda (SLUG).

Changemaker, Kirkens Nødhjelp og SLUG jobbet høsten 2008 med en kampanje hvor et av kravene var at regjeringen må gå gjennom alle lån gitt til utviklingsland for å se om Norge har illegitime lån utestående. Stortingets vedtak er svært viktig og en seier for norsk gjeldsbevegelse. Takk til alle som bidro i kampanjen, dette viser at aksjonisme nytter.