Landsstyremøte

Åsne Hanto – 30.9.2020
Digitalt Lørdag 31.10.2020

Konsentrerte delegater på landsstyremøte i Changemaker februar 2018.

31. oktober avholder Changemaker årets første landsstyremøte.

Landsstyret (LST) er Changemakers nest høyeste demokratiske organ. I landsstyret sitter representanter fra alle Changemakers lokalgrupper og sentralstyret. Mellom årssamlinger er det landsstyret som tar de viktigste beslutningene i Changemaker.

Årets første landsstyremøte vil finne sted digitalt den 31. oktober. Alle lokalgrupper har møterett og møteplikt.

Innkalling er sendt ut til alle lokalgrupper på mail.

Saker til landsstyret må meldes inn innen 7. oktober.

For spørsmål vedrørende LST: Kontakt Lars Andreas Bockman på lars.bockman@changemaker.no.