Harvoni®: Behandling mot hepatitt C

Ledipasvir 90 mg, sofosbuvir 400 mg, 28 tabletter

Harvoni var et gjennombrudd da dette var den første behandlingen til å kurere hepatitt C på tolv uker. Men den er fremdeles utilgjengelig for mange da prisen er skyhøy. Man må ta en tablett per dag, og en pakke med 28 tabletter koster 181 506 kr. Da man må ta behandlingen i tre måneder blir den totale prisen for behandlingen mer enn 500 000 kroner! Leger uten Grenser erklærte «Absurd medisinpris for hepatitt C» som en av de ti glemte krisene i 2016 og dette gjør at 49 millioner mennesker som trenger denne medisinen, ikke har tilgang til den.

Hepatitt C

Hepatitt C er en virus-sykdom som rammer til sammen 150 millioner mennesker i verden. WHO beregner at rundt en halv million mennesker dør hvert år som følge av leverkomplikasjoner knyttet til Hepatitt C. De få medikamentene som kan brukes for å behandle sykdommen er patentert og svært overpriset i mange land.

Om sykdommen

Hepatitt C er en virus-sykdom som sprer via blodoverføring og som fører til infeksjon i leveren. Sykdommen kan være både akutt og kronisk, og rammer til sammen 150 millioner mennesker i verden. WHO beregner at rundt en halv million mennesker dør hvert år som følge av leverkomplikasjoner knyttet til Hepatitt C.

Politiske løsninger

  • Regjeringen må bidra til mer forskning på “ulønnsomme sykdommer” ved å bidra til helseinnflytelsesfondet, HIF.
  • Norske universiteter må gjøre sin forskning tilgjengelig for de som lager billige kopimedisiner.
  • Oljefondet må investere i legemiddelselskap som jobber for fattiges tilgang til medisiner, og ikke motsatt.