Kjære Changemaker. Takk for innsatsen!

Åsne Hanto – 1.3.2015

Fremskrittspartiets ungdom: karakter 0. AUF: karakter 0. Unge Høyre: karakter 0.

Den dårlige karaktergivingen fortsetter gjennom hele rekka med ungdomspartier. Dommerpanelet er ikke nådige. Paret på scenen klamrer seg til hverandre. De vet dansen snart er slutt. Paret er stortinget og diktatoren, og dommerne er samtlige av Norges ungdomspartier. De har gitt danseparet klar beskjed; nå må denne dansen stanse.

Siden sommeren 2014 har Changemaker spurt det norske folk og norske stortingspolitikere «Skal vi stanse?» 18. februar var det klart for å overlevere 8854 tydelige ja! til Anniken Huitfeldt, som leder utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget. Da måtte det selvfølgelig arrangeres en Skal vi stanse-finale.

Det var kun ett par i finalen, men selv med til sammen åtte dommere, endte paret på totalt null poeng. Ragnhild Kaski, Skal vi stanse-dommer og generalsekretær i AUF, gav en utdypende kommentar:

– Kjære Anniken og resten av utenrikskomiteen. Krev innsyn og krev en hånd på rattet. Bli med med oss i å stanse dansen med diktatorene og stans eksporten av militært materiell til regimer som ikke respekterer de menneskerettighetene og verdiene vi setter så høyt.

8854 underskrifter

Også Hanne Sofie kom med en oppfordring til Anniken Huitfeldt om å avslutte forholdet mellom norsk våpeneksport og autoritære regimer. Huitfeldt fikk så overrakt 8854 underskrifter i form av et gigantisk hjerte, som ble delt i to mellom henne og diktator-danseren. Huitfeldt hadde selv ingen kommentarer til oppvisningen, men går nå forhåpentligvis inn i behandlingen av stortingsmeldingen med tanke om et knust diktatorhjerte og vissheten om støtte fra Norges største politiske ungdomsorganisasjon i ryggen.

Som leder av utenriks- og forsvarskomiteen har Huitfeldt nå noen spennende uker foran seg, hvor komiteen skal diskutere eksportmeldingen som viser en oversikt over norsk våpeneksport til utlandet – og hvorvidt denne må endres eller ikke. Showet på Eidsvolls plass gav Huitfeldt klar beskjed: dagens situasjon er uholdbar.

Markeringen viste at Norges ungdom står samlet i dette synet. Fredsnasjonen vi ønsker for videre generasjoner skal ikke tjene penger på å bidra til menneskerettighetsbrudd. Politikerne våre har nå både mulighet og press til å modernisere dansegulvet for norsk militært materiell.

Kjære changemaker. Kjære hjerteknuser – TAKK for arbeidet du har gjort for å avslutte forholdet mellom Norge og diktatoren. Klart vi kan stanse.

Samtlige ungdomspartier ga karakteren 0!
Samtlige ungdomspartier ga karakteren 0!