​Klart vi kan få etiske retningslinjer!

Åsne Hanto – 30.4.2016

Changemakere over hele landet har i april satt etikk på agendaen i norske kommuner. Sammen har vi vist hvordan lokal handling kan bidra til global rettferdighet.

Gjennom leserinnlegg i lokalaviser, tverrpolitiske møter med kommunepolitikere og kreative underskriftsaksjoner har Changemakers lokalgrupper opplyst politikere og mannen i gata. Slik har vi fått forvaltning av våre og kommunenes penger på dagsorden. Kampanjen har blitt lagt merke til. Allerede etter én måned har resultatene vært formidable med interesse både fra kommuner og fond som investerer i statsobligasjoner. Innspill fra ivrige kommunepolitikere og andre innbyggere og ansatte i kommunen har fylt opp innboksen.

Erlend Reigstad, leder i Changemaker Hamar, skrev leserinnlegg om behovet for etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner.

Vi har vist kommunepolitikere at sparepengene våre kan finansierer menneskerettighetsbrudd og autoritære regimer. Vi har vist at de er ansvarlige for dagens situasjon, men enda viktigere: Vi har vist hvordan de kan gjøre noe det! Ved å innføre etiske retningslinjer for kommunens investeringer i statsobligasjoner kan kommunepolitikerne sikre at vi ikke låner ut penger til diktatorer. I Changemaker gleder vi oss til å samarbeide videre med fond og kommuner om hvordan vi best kan sikre åpenhet og hindre at våre kommunale sparegriser lager svinesti.

Changemaker Oslo Student arrangerte økonmiske snuskekonsert. Her spiller One Day I'll be A Little Old Lady

Månedskampanjen går mot slutten, men kampen for åpenhet fortsetter. Det er nå utfordringen begynner. Kommunene må leve opp sitt ansvaret og innføre retningslinjer som sikrer at investeringer i statsobligasjoner forgår på en etisk forsvarlig måte. Changemaker skal fortsette å presse på slik at etiske retningslinjer blir standard praksis i alle kommunale investeringer. Kampanjen i april har vist at det er håp for at alle kommunale sparegriser rydder opp i egne svinestier. Og i politisk utvalg for gjeld og kapitalflukt er vi håpefulle også for at Norges største sparegris, Oljefondet følger etter.

Nordfjord lokalgruppe lager underskriftsgriser for etiske retningslinjer for kommunens investeringer i statsobligasjoner

Politisk utvalg for gjeld og kapitalflukt er uendelig takknemlig for alt arbeidet Changemakere over hele Norge har lagt ned i kampanjen og stolt over hva vi sammen har fått til.

Har du spørsmål, ta kontakt på gjeld@changemaker.no

Klart vi kan få etiske retningslinjer!