Klima og miljø

Klimaendringene er et stort urettferdighetsproblem: Selv om rike land har størstedelen av ansvaret for klimagassutslippene, er det verdens fattige som opplever konsekvensene sterkest.

Changemaker jobber for at Norge skal ta sin del av arbeidet med å løse verdens klimaproblem. Som en rik oljenasjon har vi et ansvar med å kutte klimagassutslipp nasjonalt, og bidra til det globale grønne skiftet.

Spill video

Klima og miljø handler om disse temaene

Artikler

123Neste