Fornybar energi

Norge har økonomisk kapasitet og kunnskap innenfor teknologi som gjør at vi bør være et foregangsland innen fornybar teknologi. Staten bør være en aktiv risikotaker i de næringene som vi skal leve av i framtiden.