Grønt oljefond

Foto: Andreas Klinke Johannsen, Flickr (CC)

Oljefondet, med sine nesten 7500 milliarder kroner, bør investere mer i det som bidrar til å løse klimaproblemet, ikke skape dem. Changemaker vil at oljefondet skal få investere i grønn infrastruktur og fornybar energi!

For å holde oss under 2 graders oppvarming, som er målet i Parisavtalen, har det internasjonale energibyrået (IEA) beregnet at det er behov for å investere 1100 milliarder dollar årlig fram til 2050 i energisektoren. Oljefondet, vår sparegris med våre opptjente oljepenger, rommer snart 7500 milliarder kroner. Pengene er investert i selskaper utenlands og er derfor Norges største fotavtrykk i verden. Med dette fondet har vil en enorm mulighet til å bidra til det globale grønne skiftet.

Fem prosent

Changemaker mener at oljefondet bør få lov til å investere i grønn infrastruktur og fornybar energi, og dermed bidra i den fornybare revolusjonen. Som verdens største statlige investeringsfond har de valgene det gjør lagt merke til. Ved å investere 5% av Oljefondet i fornybar energi og grønn infrastruktur, vil vi både sende et viktig signal til resten av verden om at Norge er villige til å satse på fornybart, samt hjelpe bedrifter verden over til å utvikle teknologi som kan begrense klimagassutslipp.

Mens 42 mrd. kroner i dag investeres i fornybar energi, investeres hele 244 mrd. i klimaverstinger som driver med olje, kull og gass. Oljefondet må brukes som et verktøy for å bidra til å løse klimaproblemet, ikke skape dem. På bakgrunn av dette mener vi at Oljefondet også skal trekke ut sine investeringer i olje og gass slik som investeringene i kull.

Artikler