Grønne investeringer i Oljefondet

Oljefondet er nå på nesten 8500 milliarder kroner. Det bør investere mer i det som bidrar til å løse klimaproblemet, ikke det som skaper dem.

Målet i Parisavtalen er at vi skal holde oss under 2 graders oppvarming. For å kunne nå dette har det internasjonale energibyrået (IEA) beregnet at det er behov for å investere 3500 milliarder dollar årlig fram til 2050 i energisektoren. Oljefondet rommer nå i 2018 rundt 8500 milliarder kroner. Pengene er investert i selskaper utenlands og er derfor Norges viktigste verktøy for å påvirke verdens energiproduksjon. Med dette fondet har vil en enorm mulighet til å bidra til det globale grønne skiftet, og Changemaker vil at Oljefondet skal kunne investere i grønn, unotert infrastruktur og trekkes ut av olje og gass.

Unotert infrastruktur

Slik det er i dag kan ikke Oljefondet investere i infrastruktur som ikke er notert på en børs, såkalt unotert infrastruktur. Fordi mange selskaper som driver med fornybar energi ikke er børsnoterte kan Oljefondet heller ikke investere i disse. Begrunnelsen fra Stortinget er at det er for stor risiko knyttet til å investere sånne selskaper. Changemaker mener at Oljefondet bør kunne investere i grønn infrastruktur selv om det er unotert, og dermed bidra til den fornybare revolusjonen. Mens 42 milliarder kroner ble investert i fornybar energi i 2017, ble hele 247 milliarder investert i klimaverstinger som driver med olje, gass og kull. Som verdens største statlige investeringsfond, blir valgene det tar lagt merke til. Ved å investere 5% av Oljefondet i fornybar energi og grønn infrastruktur, vil vi både sende et viktig signal til resten av verden om at Norge er villige til å satse på fornybart, samt hjelpe bedrifter verden over til å utvikle teknologi som kan begrense klimagassutslipp.

Ut av olje og gass

Norge vedtok i 2015 at Oljefondet skulle trekkes ut av selskaper hvor kull utgjør mer enn 30% av virksomheten. Det har vært lettere sagt enn gjort, og fondet har enda ikke klart å trekke oss ut av alle disse. Enkelte mener også at prosentgrensen er for høy og at den burde senkes. Likevel er dette et veldig viktig tiltak som viser at Norge er villige til å ta en del av ansvaret. Det er også et godt eksempel på at Oljefondet kan brukes som et verktøy for å løse klimaproblemet, ikke bidra til det. Derfor mener vi at det også må vedtas å trekke Oljefondets investeringer i olje og gass, slik som med investeringene i kull.

Changemaker mener at

  • 5% av Oljefondet skal investeres i unotert infrastruktur
  • Norge må vedta at Oljefondet skal trekke ut sine investeringer i olje og gass

Vil du støtte oss i arbeidet med et grønnere oljefond? Bli medlem i Changemaker!