Aktivisme funker: Klimaminister Tine Sundtoft legger penger på bordet

Politisk utvalg for klima og miljø – 20.11.2013

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft mottar 2221 underskrifter fra Changemaker, Kirkens Nødhjelp og KFUK/KFUM. Foto: Vilde Blix Huseby

Klimaforhandlingene i Polen: På tirsdag overleverte Changemaker, Kirkens Nødhjelp og KFUK/KFUM 2221 underskrifter til klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft med krav om at hun gir konkrete penger til finansiering av klimatilpasning og utslippskutt i utviklingsland. Og Sundtoft leverte på overleveringa.

Leder av Changemakers politiske utvalg for klima og mijlø, Ingrid Verne, ga tydelig beskjed om at klimatilpasningsfondet må fylles av de rike landene.

Ingrid Næss-Holm (KN), Ingrid Verne (CM) og Håvard Skjerdal (KFUK/KFUM) overrakte underskriftene fra kampanjen og snakket om hvorfor finansiering er så viktig. Klimaminister Sundtoft skulle dagen etter holde et av åpningsinnleggene på ministermøtet om finansiering, og fikk flere gode råd.

– Du bør legge lista høyt for landene som skal snakke etterpå. Bruk talen til å se fremover og gi svar på hva som skal skje med finansiering i fremtiden. Tilpasningsfondet trenger 100 millioner dollar for å opprettholdes. Derfor er det viktig at Norge setter penger inn i fondet her i Warszawa. Finansiering er et spørsmål om tillit, og mangelen på tillit hindrer fremgangen i forhandlingene. Norge må legge penger på bordet og dermed øke tilliten og være med på å drive forhandlingene fremover, sa Ingrid Verne, leder i klimapolitisk utvalg i Changemaker.

Klima-aktivisme funker!

Klimaminister Tine Sundtoft svarte at hun vil sette inn 15 millioner kroner i klimatilpasningsfondet. Selv om det er en flau sum da Sverige har gitt det tidobbelte, er det en start.

– Det er også godt å se at underskriftskampanje kombinert med å møte politikerne virker. Jeg og Ingrid i KN har tatt opp finansiering i hvert eneste møte med delegasjonen, så vi har nok påvirket de til å finne en liten slump penger. De har nemlig hele tiden sagt at det ikke er satt av penger i budsjettet til dette, sier Ingrid Verne.

NRK har intervjuaIngrid på nett og på radio