Klimakrise og global urettferdighet - ny stor kampanje i Changemaker

Redaksjonen –27.4.2014

Changemakers årssamling 2014 har valgt at klima skal være hovedtema for 2015/2016. FNs klimapanels femte rapport viser viktigheten av at organisasjoner løfter fram rettferdighetsperspektivet i klimadebatten.

I det neste året skal Changemaker sitt klimautvalg planlegge en hovedtemakampanje som skal gjennomføres året etter. En enstemmig Årssamling gikk inn for at dette er et av temaene Changemaker skal virkelig skal prioritere framover, og leder i klimautvalget, Ingrid Kleppenes Verne, er veldig fornøyd.

– Jeg er veldig glad for dette! 2015 blir et viktig år for klima, fordi verdens land skal i november 2015 bli enige om en ny klimaavtale som skal tre i kraft 2020, sier Ingrid.

Det at Changemaker skal planlegge hovedtemakampanje i 2014/2015, og gjennomføre kampanjen høsten 2015 og vinteren 2016, vil gjøre det mulig for oss påvirke klimapolitikken mens den fremforhandles og vedtas.

– Vi kommer til å være midt i smørøyet med viktige og relevante krav, sier Ingrid.

Takle oljeavhengighet eller kjempe for klimafinansiering?

Årssamlinga vedtok ikke hvilke temaer innenfor klimapolitikken kampanjen skal handle om, og Ingrid forteller at neste års klimautvalg får en morsom jobb med å skolere seg bredt for å velge tema strategisk.

– Changemaker er en av få norske ungdomsorganisasjoner som jobber med klimaproblematikken på strukturelt nivå, og det er viktig at Changemaker er til stede med en tydelig rettferdighetsstemme i klimadebatten, sier Ingrid.


Det er mange spennende temaer vi kan løfte for å få fram rettferdighetsperspektivet. Under debatten på Årssamlinga ble både utslippskutt på hjemmebane, klimafinansiering, rettigheter til mennesker rammet av klimaendringer, fossile subsidier, åpenhet i petroleumsinvesteringer, og oljefondets investeringer i fossile selskaper trukket fram.

– Det blir vanvittig moro å jobbe med dette framover. Uansett hvilke krav vi til syvende og sist går for, så har vi en annerledes og viktig stemme. Klart vi kan forandre Norge og verdens klimapolitikk! avslutter Ingrid.

For mer informasjon og kommentarer, kontakt leder i Changemaker, Ingrid Aas Borge på tlf. 98246441 eller klimautvalgsleder Ingrid K. Verne på tlf. 94814196