Kontakt oss

Leveringsadresse og besøksadresse:

Bernhard Getz Gate 3 c/o Kirkens Nødhjelp Resepsjon, 0165 Oslo

Postadresse: Postboks 7100 St Olavs Plass, 0130 Oslo

Organisasjonsnummer: 918982728

Kontonummer: Informasjon på Støtt oss-siden

Generelle henvendelser

post@changemaker.no

Ledergruppa i Changemaker

Ansatte

Send epost til sekretariaet