Kontakt oss

Leveringsadresse og besøksadresse:

Bernhard Getz Gate 3 c/o Kirkens Nødhjelp Resepsjon, 0165 Oslo

Postadresse: Postboks 7100 St Olavs Plass, 0130 Oslo

Organisasjonsnummer: 918982728

Generelle henvendelser

post@changemaker.no

Ledergruppa i Changemaker

Ansatte

Åsne Alstad Hanto

Grafisk kommunikasjonsrådgiver45449768

Profil-, ressurs- og kampanjemateriell, Changemakermagasinet.

Knut Estensvoll Rosmo

Kampanje- og nettverksrådgiver99440094

Foredrag, nettverkskontakt, Fasteaksjonen og internasjonalt nettverk

Send epost til sekretariaet