Lokalgruppene

Her finner du alle aktive lokalgrupper i Changemaker. Hvis du starter en gruppe eller forandrer adresse, send en epost til johanne.jensen@changemaker.no

Vest

Bergen Student

v/ Matias Myren
Tlf: / Epost: bergen.student@changemaker.no
Facebook-side

Kristiansund

v/ Thomas Lyder
Tlf.: /Epost: kristiansund@changemaker.no

Volda

v/ Astrid Elise Barmen
Tlf: 90549644 / Epost: volda@changemaker.no
Facebook-side

Øst

Oslo Student

v/ Sigrid Simensen
Epost: oslo.student@changemaker.no

Oslo Ung

Er du under 18 år, og har lyst til å starte lokallag i Oslo?

Sarpsborg

v/ Eira Sture
Tlf: /E-post: sarpsborg@changemaker.no

Toten

v/ Fia Fredrikke Heimdal
Tlf: /E-post: toten@changemaker.no

Ås Student

v/ Marie Skeie
Tlf.:/ Epost: aas.student@changemaker.no

Kvitsund

Ingen fungerende lokalgruppe - har du lyst til å starte lokallag i Kvitsund?

Midt

Trondheim

Ingen fungerende lokalgruppe - har du lyst til å starte lokallag i Trondheim?

Nord

Bodø

v/ Håvard Valstad

E-post: bodoe@changemaker.no

Sør

Agder

v/Sebastian Dahl

E-post: agder@changemaker.no

Stavanger Ung

v/ Mathea Bø Hansen

E-post: stavanger.ung@changemaker.no

Stavanger Konfirmant

Under oppstart