Politiske utvalg

Changemakers politiske utvalg jobber med politikk- og kampanjeutvikling gjennom hele året.

Finn ut hvordan du kan bli med

Utvalgsledere