Politiske utvalg

Changemakers politiske utvalg jobber med politikk- og kampanjeutvikling gjennom hele året.

Finn ut hvordan du kan bli med

Utvalgsledere

Henrik Mathias Hvaal

Fred46474693

Leder Changemakers kampanje I hytt og gevær. Se changemaker.no/krigsmateriell for mer info.