Politiske utvalg

Changemakers politiske utvalg jobber med politikk- og kampanjeutvikling gjennom hele året.

Finn ut hvordan du kan bli med

Utvalgsledere

Synnøve Ofte Jakobsen

Gjeld og kapitalflukt41226802

Leder hovedtemakampanjen 2017, Skatt 2.0. Les mer på www.oppdatere.no