Krav om klimaprosent

Redaksjonen – 10.6.2015
Changemaker, Natur og Ungdom, og flere andre ungdomsorganisasjoner står sammen om en opptrappingsplan mot en klimaprosent.

Changemaker, Natur og Ungdom, og flere andre ungdomsorganisasjoner står sammen om en opptrappingsplan mot en klimaprosent.

Onsdag aksjonerte Changemaker sammen med KFUK-KFUM Global, Natur og Ungdom og Spire for at Norge må trappe opp mot en klimaprosent i neste statsbudsjett.

Onsdag 10. juni klokken 11 møtte ungdomsorganisasjonene Changemaker, KFUK-KFUM Global, Natur og Ungdom og Spire representanter fra finanskomitéen, for å overrekke krav om at Norge i neste statsbudsjett må begynne opptrappingen mot 1% av BNI til klimafinansiering i fattige land.

– Skal vi ha en sjanse til å nå togradersmålet er rike land nødt til å se sitt ansvar og legge pengene på bordet. En klimaprosent tilsvarer Norges rettferdige andel av klimafinansieringen, sier Hanne Sofie Lindahl, leder i Changemaker.

Ungdomsorganisasjonene står samlet bak kravet om en plan for å trappe opp Norges bidrag til klimafinansiering opp til 1% av BNI innen 2020, utover det vanlige bistandsbudsjettet. En slik opptrappingsplan vil kreve en årlig økning på minst 6,5 milliarder kroner over statsbudsjettet.

Elisabeth Løland fra KrF trapper gladelig opp til en klimaprosent.


Elisabeth Løland fra KrF trapper gladelig opp til en klimaprosent.

Flere av politikerene som møtte opp, stilte seg gladelig opp på trappen og var med på kravet om en klimaprosent. Både Erling Laugsand fra Senterungdommen og Elisabeth Løland fra KrF tok turen opp de grønne trinnene.

Erling Laugsand fra Senterungdommen gikk trappen opp mot en klimaprosent.


Erling Laugsand fra Senterungdommen gikk trappen opp mot en klimaprosent.

Hvor store trinn?

Men ikke alle var helt enige. Bård Vegar Solhjell fra SV, var enig i at finansiering spiller en essensiell rolle i klimaforhandlingene og at Norge må legge betydelig mye mer penger på bordet i årene som kommer. Også en opptrappingsplan var han helt enig i, men synes at trinnene var for store.

Bård Vegar Solhjell fra SV, er klar for å ta første steg mot en opptrapping av klimafinansieringen. Men han må pushes for å skjønne at for enden av trappen er det en klimaprosent.


Bård Vegar Solhjell fra SV, er klar for å ta første steg mot en opptrapping av klimafinansieringen. Men han må pushes for å skjønne at for enden av trappen er det en klimaprosent.

- En rapport skrevet for Kirkens Nødhjelp har regnet på hva Norges historiske ansvar er. Ser man på hvor mye Norge har sluppet ut av klimagasser, og hvor rike vi har blitt, ligger vår rettferdige andel på ca 1% av BNI. Vi er nødt til å øke mengden finansiering til fattige land betraktelig, for å ta vår del av ansvaret for den klimakrisa vi står overfor, sier Hanne Sofie Lindahl.

Penger avgjørende for klimaavtale

Alle verdens land har blitt enige om å samle inn 100 milliarder dollar i året fra 2020. Norge er nødt til å legge en plan for sin andel av denne potten. Det er avgjørende at ressurssterke land bidrar til klimafinansieringen. Skal verden få på plass en klimaavtale i Paris, er man nødt til å få pengene på bordet. Changemaker kommer til å fortsette å pushe norske myndigheter for å få de til å ta sin del av ansvaret, og sørge for at vi får en rettferdig klimaavtale i Paris.

Changemaker, Natur og Ungdom, og flere andre ungdomsorganisasjoner står sammen om en opptrappingsplan mot en klimaprosent.


Changemaker, Natur og Ungdom, og flere andre ungdomsorganisasjoner står sammen om en opptrappingsplan mot en klimaprosent.