Group Created with Sketch. Stans salg av norsk krigsmateriell til diktatorer!

Et gammelt norsk uttrykk sier «ut på tur, aldri sur», men når norsk krigsmateriell skal ut på tur, er det grunn til å være sur. Norge selger krigsmateriell i hytt og gevær til autoritære regimer som undertrykker egne befolkninger og som begår grove krigsforbrytelser. Dette til tross for at vi har regler for hvem som skal få kjøpe norsk krigsmateriell. Du kan hjelpe oss å stanse dette!

Vi krever at:

  • Norge må stanse salg av krigsmateriell til diktaturer.
  • Regjeringen må fortelle Stortinget hvorfor hvert enkelt land får kjøpe norsk krigsmateriell.

Stans norsk eksport av krigsmateriell

Norge selger veldig mye våpen og krigsmateriell, og de siste årene har regjeringen tilllat stadig større salg av krigsmateriell til land som ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter. Flere av disse ligger i ustabile områder og flere deltar aktivt i kriger med katastrofale følger.

Ved å selge våpen, ammunisjon og annet militært utstyr legitimerer Norge maktbruken til disse regimene. Samtidig satser regjeringen vår på bistand, utvikling og fred i områdene omkring mottakerlandene. Det henger jo ikke helt på greip! På toppen av det hele har Norge allerede et regelverk som sier at vi ikke kan selge krigsmateriell til disse landene, men det er så rundt formulert at det er lett å omgå regelverket.

Allerede i 1959 bestemte regjeringen nemlig at Norge skal unngå salg av krigsmateriell til områder der det er krig eller krig truer. Stortinget presiserte at eksport av krigsmateriell kun skal tillates etter en omhyggelig vurdering av uten- og innenrikspolitiske forhold i det området det eksporteres til. I 1997 var Stortinget enda tydeligere og krevde at vurderingen også måtte omfatte politiske spørsmål som demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Når Saudi-Arabia, Thailand og Oman er mottaker av norsk krigsmateriell, virker det som om eksporten blir tillatt i hytt og (ge)vær. Det er vanskelig å se hvordan dette er i tråd med intensjonen i retningslinjene.

For at Stortinget skal kunne lage lover og kontrollere regjeringen må Stortinget få vite hvem som har fått lov å kjøpe norsk krigsmateriell og hvorfor før eksporten har funnet sted. I dag tar det mellom 6 og 18 måneder før Stortinget får vite hvem som har fått kjøpe norsk krigsmateriell. Det er alt for lenge. Derfor må Stortinget få beskjed når Utenriksdepartementet (UD) har godkjent en søknad om eksport av krigsmateriell på over en million kroner til land som ikke regnes som nære allierte, land som Saudi-Arabia, Thailand og Oman. I tillegg må offentligheten få større innsyn i regjeringens og Utenriksdepartementets vurderinger for å sikre at disse blir mye bedre enn de er i dag.

Bli med oss i kampen for rettferdighet! Meld deg inn i Changemaker i dag!