Leders julehilsen

Åsne Hanto – 17.12.2021

2021 går mot slutten, og jeg vil bruke anledningen til å takke for året som har vært og fortelle litt om hva som har skjedd i året som har gått.

Som en organisasjon som jobber mot global urettferdighet, har det vært mye å gripe fatt i. I en global pandemi, har vi sett at forskjellen mellom rike og fattige land er enorme. Veien ut av pandemien er lang fordi rike land har vært seg selv gode nok ved å gjøre det vanskelig for fattige land å produsere vaksiner selv.

Samtidig opplever det globale sør andre kriser på kroppen. Klimakrise, fattigdomskrise og gjeldskriser for å nevne noen. På klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) i november kom det tydelig fram at Norge og andre rike land har en lang vei å gå hvis vi skal klare den globale grønne omstillingen på en rettferdig måte, der vi ikke utnytter naturen og urfolks rettigheter.

Penger forsvinner i ulovlig kapitalflukt og skatteparadis fordi systemene i verden i dag er utdaterte, og gjør det lett for de med mye penger å snike seg unna.

Changemaker finnes fordi verden er urettferdig, men også fordi at vi er sikre på at det går an å gjøre noe med det. Og det har vi på tross av en global pandemi klart i høy grad i 2021. Det er særlig noen ting jeg vil trekke frem:

  • Vi har fått flere nye lokalgrupper, og tre av de nye er i Nord-Norge! I tillegg har vi brutt den årelange Trondheim-forbannelsen der det har vært vanskelig å få på plass en lokalgruppe. Nå har vi en sterk og god gjeng som i november fikk med seg 30 stk til infomøte om Changemaker og skatteparadis. For noen dyktige lokalgrupper vi har!
  • Vi har fått politisk gjennomslag! Hovedtemakampanjen vår om skatteflukt har vært en suksess. I september fikk vi sammen med Kirkens Nødhjelp med oss 30 sivilsamfunnsorganisasjoner på et opprop om at Norge må ta initiativ til en skattekonvensjon i FN. Vi hadde stor aksjon med ungdom og politikere, og fikk etter valget gjennomslag i den nye regjeringsplattformen. Nå må vi fortsette å jobbe for at de gjør handling ut av ordene sine!
  • Vi har endelig hatt en høst med masse fysisk aktivitet! Vi har hatt masse aksjoner, arrangementer og kakespisinger for å feire gjennomslag. Klimautvalget vårt arrangerte for eksempel en stor markering: “Kake og klimahandling” før klimatoppmøtet. Der fikk vi også med oss mange støtteorganisasjoner, og klimaminister Espen Barth Eide kom. Changemaker har vært tydelig synlige i det politiske landskapet.
  • Vi er i full gang med Verdens Beste Nyheter som skal ha kampanjedag i april 2022! Vi har fått en ansatt som jobber med prosjektet, og vår egen nestleder Marte Hansen Haugan har blitt Verdens Beste Nyheters talsperson - hvor kult er ikke det!?

Ingenting av det jeg har ramset opp nå hadde vært mulig uten alle de som har gjort en enorm innsats i året som har gått. Det gjelder nye folk så vel som gamle travere, lokalt og sentralt, ansatte og frivillige - sammen har vi gjort 2021 til et godt Changemakerår, og gjort verden bittelitt bedre.

Jeg gleder meg masse til å se hva vi får til sammen i 2022.

Jeg håper alle får en god og fredelig jul, så ses vi med ny giv og motivasjon på nyåret.

Klart vi kan forandre verden!