– Klimatoppmøtet i Lima må først og fremst skape tillit

Redaksjonen – 1.12.2014
Changemaker delegasjon til COP20 i Lima. Fra venstre: Håvard Aagesen, Torkil Dyb Remøy og Ingrid Verne

Changemaker delegasjon til COP20 i Lima. Fra venstre: Håvard Aagesen, Torkil Dyb Remøy og Ingrid Verne

I dag starter klimatoppmøtet i Lima, COP20. Dette er det siste i rekken før en ny global klimaavtale skal være i havn i Paris. Det betyr at det er dårlig tid for å løse de mange utfordringene, mener Torkil, Håvard og Ingrid, som skal delta på forhandlingene på vegne av Changemaker.

– Vi har som vanlig dårlig tid, for dette er en tidkrevende prosess. 196 land skal enes om en ny avtale. Det viktigste er å få et godt forhandlingsklima, og da er det de rike landene som må ta det første steget.

Det sier Torkil Dyb Remøy, leder av klima- og miljøpolitisk utvalg, som er på plass i Lima, Peru. Her vil snart rundt fem tusen byråkrater, journalister og sivilsamfunnsrepresentanter møtes til et nytt toppmøte under Klimakonvensjonen. COP20 er det tjuende partsmøtet, hvor alle land som har skrevet under på klimakonvensjonen møtes.

Penger og tillit

Den nye klimaavtalen skal være ferdig i Paris om akkurat ett år, men på toppmøtet i Lima vil det ennå være mye snakk om rammene for forhandlingene. Alle landene skal melde inn sine utslippsmål i starten av 2015, men det er ikke bestemt hvordan målene skal se ut, eller hvordan de kan sammenliknes.

I tillegg vet vi ikke hvordan vi skal skaffe nok penger til klimatilpasning. 100 milliarder dollar ble lovet på toppmøtet i København i 2009, men bidragene som har kommet i etterkant er langt fra målet. Dette er et stort krav fra mange utviklingsland, og at tidligere løfter innfris er fundamentalt for tilliten mellom partene. Håvard Aagesen, nestleder i Changemaker, er klar på hvordan Norge kan bidra:

Mer penger på bordet. Sverige har for eksempel lovet fem ganger så mye som oss til det grønne fondet. Samtidig kan Norge jobbe for at finansiering blir en sentral del av avtalen som skal vedtas til neste år, mener han.

Halv million ungdommer

Foruten Torkil og Håvard, er Changemaker representert med Ingrid Verne, som også sitter i klima- og miljøutvalget. Ingrid er imidlertid først og fremst representere en halv million norske ungdommer gjennom LNUs ungdomsdelegatordning. Det er ingen liten oppgave.

– Ungdom har en viktig stemme i forhandlingene. Vi forhandler om hvordan verden skal se ut om 30, 50 år, og da er det en selvfølge at våre perspektiver og meninger blir tatt med, sier Ingrid.

Følg med på bloggen for de ferskeste oppdateringene fra Lima, samt Aftenposten Si;D, hvor representantene fra norske ungdomsorganisasjoner vil skrive oppdateringer hver dag. På twitter: @torkilDRemoy @haavardaagesen, @verneingrid, og selvfølgelig @changemakernor.

Kontaktinformasjon

Håvard Aagesen, nestleder i Changemaker: haavardaagesen@gmail.com, +51 987475192

Torkil Dyb Remøy, leder av klima- og miljøpolitisk utvalg i Changemaker: torkil.dyb.remoy@gmail.com, +47 41307530

Ingrid Verne, Norges ungdomsdelegat på klima, og medlem av klima- og miljøpolitisk utvalg: ingrid.verne@gmail.com, +47 94814196