Hvordan starte lokalgruppe?

Finnes det ikke en lokalgruppe nærme deg? Vel da kan du begynne en!

Hvordan starte en lokalgruppe?

Dersom det ikke finnes noen lokalgruppe i nærheten av deg, kan du starte en selv. Jo flere lokalgrupper Changemaker har, desto flere politikere klarer vi å påvirke til å jobbe for en mer rettferdig verden. For å bli en lokalgruppe kan dere følge denne smørbrødlisten:

  1. Ha minst tre betalende medlemmer
  2. Registrer lokalgruppen
  3. Arranger åpent oppstartsmøte
  4. Planlegg det neste halvåret
Bli med på ledertrening for lokalgrupper (spør Johanne når neste samling er, du kan kontakte henne på e-post johanne.jensen@changemaker.no)

Minst tre betalende medlemmer

Forutsetningen for å bli en lokalgruppe i Changemaker er at det må være minst tre betalende medlemmer i Changemaker.


Registrer lokalgruppen

Er dere tre betalende medlemmer i Changemaker, er det bare å gi lokalgruppen navn etter det stedet dere bor på, for eksempel Changemaker Drammen. Så sier dere fra til kontoret. Da er dere registrert som lokalgruppe!

Hvis dere ikke er så mange er det ofte ikke nødvendig å velge noe styre. Men, velg i det minste en leder som kontaktperson og som kan stå som ansvarlig hvis dere oppretter en egen bankkonto, hvis dere søker om penger eller hvis dere vil leie et hus til et arrangement. Når dere er registrert, får dere alt materiell som sendes ut til lokalgrupper.

Arrangere åpent oppstartsmøte

Neste steg er å arrangere et åpent oppstartsmøte for å få med flere i gruppen. Husk at pizza eller kaker er gode lokkemidler!

Oppstartsmøtet bør inneholde en presentasjonsrunde av alle, litt generell informasjon om Changemaker, samt informasjon om hva lokalgruppen har tenkt å gjøre framover. De som kommer på møtet bør få oppgaver de kan gjøre framover, slik at de skjønner at dere trenger dem. Husk å bestille materiell, slik at dere kan gi det til de som kommer på møtet.

Det kan være bra om dere arrangerer noe gøy! Dette kan være for eksempel noe så lett som å vise en engasjerende film eller spill et morsomt spill. Husk å skrive ned kontaktinformasjon til alle som kommer, slik at dere kan følge dem opp senere.

Før møtet må dere reklamere. Heng opp plakater på skoler, fritidsklubber og kafeer, og få lokalavisen til å lage en sak om at det nå startes ny Changemaker-lokalgruppe. Inviter klassevenner og kanskje finnes det allerede Changemakere i området uten at du vet om dem? Fra sekretariatet i Oslo kan man sende ut reklame for et oppstartsmøte til alle medlemmer i det aktuelle området.

Ta kontakt med oss for å få hjelp. Dessuten kan dere få besøk og hjelp fra fadderen deres i sentralstyret.

Planlegg det neste halvåret

Siste steg er å legge en plan over hva lokalgruppen ønsker å gjøre, hvor ofte dere ønsker å møtes og hvor dere skal møtes.

Det kan være lurt å organisere et møte der dere planlegger hva dere skal gjøre det nærmeste halvåret. Kanskje vil dere møtes på en fast plass hver gang? På dette møtet bør dere også planlegge hvordan dere skal gjøre lokalgruppen kjent slik at dere får flere medlemmer.


Ledertrening

Bli med på ledertrening for tillitsvalgte i lokalgruppen. For å lære mer om lokalgruppearbeid kan lokalgruppen bli med på Changemakers ledertrening. Denne foregår hvert semester og lokalgruppen kan sende 2-3 personer. Invitasjonen til treningen blir sendt ut før sommeren.

Årshjulet

Slik ser et typisk årshjul ut for en lokalgruppe. Her finner dere også noen forslag til hva dere kan bruke tiden deres på i gitte perioder.

Dersom du er interessert i å starte en lokalgruppe, kontakt oss via email; post@changemaker.no