Om lokalgrupper

Alt du trenger å vite om å drive en lokalgruppe i Changemaker.

På disse sidene finner du alt du trenger å vite om å være i en lokalgruppe i Changemaker. Her kan du lese om hvordan en driver en lokalgruppe, hvordan en styrer lokalgruppens økonomi, tips og triks om aktivisme og politikk og nyttige linker til foredrag og skoleringer.

På denne siden her kan du lese mer om disse tingene:

Lyst til å bli med i en lokalgruppe? Finn ut om hvor din nærmeste lokalgruppe er her.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss på post@changemaker.no.

Vil du ha enda mer informasjon enn det som står her? Bestill en sentralist, så kommer vi på besøk til deg!

Hva er en lokalgruppe?

Norges politikk har globale konsekvenser. I Changemaker jobber ungdommer kreativt og politisk for at Norge skal ta sitt ansvar på alvor, og skape en mer rettferdig verden. For å kunne få beslutningstakerene til å ta avgjørelser som gjør verden mer rettferdig er det viktig at vi klarer å påvirke også lokalt i Norge. Changemaker er derfor helt avhengig av lokalgrupper.

Changemakers lokalgrupper og studentgrupper har ulike størrelser og driver med mange forskjellige ting. Noen har mange aksjoner, andre færre, noen holder foredrag, andre arrangerer konsert eller debatt. Noen prøver å få kommunen til å bli fairtrade, andre vil ha en skatteparadisfri kommune. Noen grupper holder møter i samarbeid med andre organisasjoner. Noen grupper møtes 1-2 ganger i måneden, andre litt sjeldnere. Men, det som er felles for alle er at de har det sosialt, og de forandrer verden sammen!

Roller og struktur

For å strukturere arbeidet i lokalgruppen, kan det være en god idé å dele inn i ulike roller. Det kan være lurt å i første omgang velge en leder, en nestleder og en økonomiansvarlig.

Fadder

Alle lokalgrupper får en fadder som sitter i sentralstyret i Changemaker. Fadderen er personen lokalgruppen kan kontakte dersom de lurer på noe og hjelper mer enn gjerne til dersom lokalgruppen trenger det.

Leder

Leders rolle er å vanligvis innkalle til møter og være kontaktperson overfor Changemaker sentralt. En viktig del av rollen som leder er også å delegere ansvaret til resten av gruppa. Som leder har du ikke ansvar for å gjøre alt som gruppa skal gjøre, men ansvar for at gruppa i fellesskap får gjort det dere ønsker.

Nestleder

Nestleders rolle er å være leders høyre hånd. Leder og nestleder utgjør som regel et team som diskuterer mye av de sakene lokalgruppen er involvert i, og noe av deres viktigste oppgaver er å støtte opp under hverandre i det daglige Changemaker-arbeidet.

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig er den som har ansvar for å føre regnskapet og budsjettet til lokalgruppa. Denne personen skal ha kontroll over hvor mye penger gruppa har, og hva disse kan brukes til.

Aksjonsansvarlig

Skal man ha aksjoner kan man ha en person som er ansvarlig for å for å gjennomføre denne.

Temaansvarlig

Hvis man er mange, kan f.eks hver ha ansvar for et av Changemakers tema.

Medieansvarlig

En medieansvarlig kan ha ansvar for å kontakte lokalavisen i forbindelse med aksjoner, oppdatere sosiale medier og lignende slik at lokalgruppen kan få masse oppmerksomhet rundt aksjonene sine.

Andre verv

Hvis man er flere i gruppen, kan det være lurt å gi alle en rolle. Hvilke roller lokalgruppen har behov for og har lyst til å ha, kan variere.

Hvorfor har Changemaker lokalgrupper?

Sterke lokalgrupper og studentgrupper bidrar til å spre Changemaker sitt budskap i hele landet, og er helt avgjørende for gjennomslagskraften som Changemaker har i de sakene vi jobber med. Uten lokalgrupper ville Changemaker vært en gjeng som bare gikk på høringsmøter på Stortinget og alt ville foregått i Oslo. Med med så mange aktive folk rundt om i Norge har vi faktisk greid å gjøre verden litt bedre, fra trange fjorder og dype daler. Og det fortsetter vi med, år etter år!

Hvordan starte en lokalgruppe?

Dersom det ikke finnes noen lokalgruppe i nærheten av deg, kan du starte en selv. Jo flere lokalgrupper Changemaker har, desto flere politikere klarer vi å påvirke til å jobbe for en mer rettferdig verden. For å bli en lokalgruppe kan dere følge denne smørbrødlisten:

  1. Arranger åpent oppstartsmøte
  2. Ha minst tre betalende medlemmer
  3. Registrer lokalgruppen
  4. Planlegg det neste halvåret
  5. Bli med på ledertrening for lokalgrupper (spør oss på post@changemaker.no når neste samling er)

Arrangere åpent oppstartsmøte

Arrangere et åpent oppstartsmøte for å få med flere i gruppen. Husk at pizza eller kaker er gode lokkemidler. Oppstartsmøtet bør inneholde en presentasjonsrunde av alle, noe generell informasjon om Changemaker, samt informasjon om hva lokalgruppen har tenkt å gjøre framover. De som kommer på møtet bør få oppgaver de kan gjøre framover, slik at de skjønner at dere trenger dem. Husk å bestille materiell, slik at dere kan gi det til de som kommer på møtet. Så kan det være bra om det skjer noe gøy, som å vise en engasjerende film eller spill et morsomt spill. Husk å skrive ned kontaktinformasjon til alle som kommer, slik at dere kan følge dem opp senere.

Før møtet må dere reklamere. Heng opp plakater på skoler, fritidsklubber og kafeer, og få lokalavisen til å lage en sak om at det nå startes ny Changemaker-lokalgruppe. Inviter klassevenner og kanskje finnes det allerede Changemakere i området uten at du vet om dem? Fra sekretariatet i Oslo kan man sende ut reklame for et oppstartsmøte til alle medlemmer i det aktuelle området. Ta kontakt med oss for å få hjelp. Dessuten kan dere få besøk og hjelp fra fadderen deres i sentralstyret.

NB: Husk også å ta et referat eller protokoll fra møtet. Dette for å kunne dokumentere hvem som har fått forskjellige roller i sentralstyret.

Minst tre betalende medlemmer

Forutsetningen for å bli en lokalgruppe i Changemaker er at det må være minst tre betalende medlemmer i Changemaker.

Registrer lokalgruppen

Er dere tre betalende medlemmer i Changemaker, er det bare å gi lokalgruppen navn etter det stedet dere bor på, for eksempel Changemaker Drammen. Så sier dere fra til kontoret. Da er dere registrert som lokalgruppe!
Hvis dere ikke er så mange er det ofte ikke nødvendig å velge noe styre. Men, velg i det minste en leder som kontaktperson og som kan stå som ansvarlig hvis dere oppretter en egen bankkonto, hvis dere søker om penger eller hvis dere vil leie et hus til et arrangement. Når dere er registrert, får dere alt materiell som sendes ut til lokalgrupper.

Planlegg det neste halvåret

Legg en plan over hva lokalgruppen ønsker å gjøre, hvor ofte og hvor dere skal møtes osv. Organiser et møte der dere planlegger hva dere skal gjøre det nærmeste halvåret. Bestem hvor ofte dere vil møtes. Kanskje vil dere møtes på en fast plass hver gang? På dette møtet bør dere også planlegge hvordan dere skal gjøre lokalgruppen kjent slik at dere får flere medlemmer.

Ledertrening

Bli med på ledertrening for tillitsvalgte i lokalgruppen. For å lære mer om lokalgruppearbeid, kan lokalgruppen bli med på Changemakers ledertrening. Denne foregår hvert semester og lokalgruppen kan sende 2-3 personer. Invitasjonen til treningen blir sendt ut før sommeren.