Lokalpolitikerne må ta globalt ansvar

Changemaker Norge – 11.9.2019

Nå er valget over, og tusenvis av lokalpolitikere er valgt inn i kommuner og fylkesting. De må ta jobben med å kutte i klimagassutslipp

Nå er valgresultatet klart, og vi vil gratulere alle folkevalgte. Det er en stor ære, men også et stort ansvar. Vi i Changemaker håper at klima vil stå høyt på agendaen, også i lokalpolitikken. Elever streiker for klima over hele landet, og vi håper de folkevalgte tar dette på alvor. Alle utslipp kommer fra et sted, fra en kommune og fra et fylke. Og utslippene som Norge bidrar med, skaper klimaendringer som rammer de mest sårbare i verden. Mens vi kjører bil og driver industri i Norge er det bønder og folk i utviklingsland som må ta konsekvensene. Det er urettferdig!

Changemaker vil fortsette å legge press på at politikerne slutter å være klimapassive, og begynner å sette fokus på å løse verdens største utfordring - klimakrisen.

Vil du også være med å legge press på politikere, signer vårt opprop her!

Skriv under på oppropet

Underskrifter så langt

2107

Mål:
2000

Personopplysninger du gir brukes bare i dette oppropet, med mindre andre tillatelser er gitt, og slettes seinest 6 mnd. etter kampanjens slutt.