Magasin

Aktivisme: Fremtiden tilhører ungdommen

23.11.2020

Amanda Björksell (24) fra ACT Youth CoP gir sine beste tips til unge aktivister.

Intervju og tekst: Daniela Visekruna

Enkelte ganger kan det være vanskelig å holde håpet oppe. Som ungdomsaktivist kan man ofte føle seg liten, ubetydelig og svak. Mest av alt uhørt. Men, ungdommer og ungdomsaktivisme er en veldig viktig kilde og pådriver til bærekraftig utvikling i hele verden. En rekke viktige kamper, blant annet klimakampen, har blitt kjempet av unge mennesker over hele verden som står sammen om å holde våre politiske ledere ansvarlige for den politikken de fører.

Changemaker Norge har et bredt internasjonalt nettverk, hvor organisasjoner på tvers av landegrenser samarbeider for å fremme bærekraftig utvikling og rettferdighet. En av de viktigste nettverkene Changemaker er med i er ACT Youth CoP. Her møttes unge mennesker fra hele verden for å motivere, inspirere og engasjere hverandre. Vi utveksler erfaringer og kunnskap for å skape en sterkere ungdomsstemme. Den Internasjonale Arbeidsgruppen (IA) har intervjuet Amanda Björksell, Co-Chair i ACT Youth CoP om hennes ungdomsaktivisme, og betydningen bak engasjement og samarbeid.

– Kan du gi en kort introduksjon av deg selv?

– Jeg heter Amanda Björksell, jeg er 24 år gammel og jeg er nå frivillig i «Ageravolontärerna» innenfor den Svenske Kirken. I tillegg er jeg også en av ACT Alliance Youth CoPs Co-Chairs.

Hva er din hjertesak, og hvorfor syns du det er viktig å engasjere seg innenfor denne saken?

– Grunnlaget for mitt engasjement er en følelse av rettferdighet. Den forståelsen om at verden fremdeles er utrolig urettferdig og at jeg kan gjøre noe med det. I tillegg viser min kristne tro meg at jeg har et ansvar for å handle mot urettferdighet. Urettferdigheten har manifestert seg i mange ulike måter, men for meg er det veldig klart innenfor klimaendringer og hvordan samfunnet vårt har før toss til den situasjonen vi er i. Alt dette er tydelig koblet sammen. Hvordan vi utnytter naturresurser og mennesker for å kunne leve i et konsumerende samfunn som bidrar til klimaendringer, det er jeg mest involvert i.

Hvorfor burde man engasjere seg? Og hvorfor er aktivisme så viktig?

–For meg er heller dette et spørsmål om hvorfor skal man ikke være involvert? Det å kunne gjøre noe med verden vi lever i som menneske, og velge å ikke gjøre det, det er for meg et større mysterium enn hvorfor du engasjerer deg. Hvordan kan du ikke bry deg? Unge mennesker har en spesielt viktig rolle i dette. Både fordi jeg mener at unge mennesker trenger mer plass til å utrykke sine meninger og mer plass til å organisere seg og bli tatt på alvor. Men også fordi aktivisme er en viktig drivkraft hos unge mennesker, en glød som kan gjøre en forskjell i samfunnet. Som kan flytte fjell. Hvis vi utnytter det, lytter vi til de unge, så kan vi forandre verden.

Hvorfor er internasjonalt samarbeid viktig?

–Vi lever sammen i verden i dag, koblet sammen på alle mulige måter. Derfor må vi også jobbe sammen for å skape endringene vi ønsker å se. Vi må lytte og lære av hverandre, bli kjent og samarbeide for å forstå verden vi lever i og for å finne løsninger sammen. Internasjonalt samarbeid og fremfor alt internasjonalt samarbeid mellom ungdomsorganisasjoner er utrolig viktig og veldig morsomt.

Hva er ditt beste tips for unge aktivister?

–Det har noe å si. Alt du gjør som noen dager kan føle seg unødvendig i forhold til det store bildet. For når du engasjerer deg, når du legger ned tid og krefter, sprer det seg. Folk rundt deg vil se gløden din, bli imponert over den og følge etter. Og slik skjer endringer. Så mutt råd er å ikke gi opp, hold ut, for det du gjør er viktig. Men ikke glem at du trenger å hvile med, at utvinning er viktig og å minne seg selv på hvorfor du er involvert. For meg er det viktig å gå i kirken, å tenke på grunnlaget for mitt engasjement og de teologiske insentivene som finne for å handle. Hva er dine intensiver?