Magasin

Etterlyst: En selvstendig atomvåpen-politikk

20.03.2017

Verden stemte i november for at det skal utarbeides et forbud mot atomvåpen, men Norge valgte å stå utenfor. Hvorfor dilter Norge etter atomvåpenstatene?

I et destruktivt forhold er det den andre parten som bestemmer. Dine egne tanker, behov og følelser kommer i andre rekke. Du tilpasser deg for å bli slik du tror den andre parten ønsker at du skal være. Partnere bruker hersketeknikker og får deg til å føle deg liten, betydningsløs og avhengig. Du vet kanskje at noe er galt, men du er redd for at ting blir verre hvis du sier ifra. Ligner ikke denne beskrivelsen litt på Norges forhold til atomvåpen, og til atomvåpenalliansen NATO?

- Det er ikke vits med forbud

I en debatt 8. februar ble Høyres Michael Tetzschner utfordret på hvorfor Norge ikke ville delta i FN-forhandlingene om et atomvåpenforbud. Han svarte derimot ikke på argumentene forkjemperne av forbudet fremla, men hermet etter atomvåpenstatene sin retorikk. Han understreket at internasjonal lov ikke er det samme som nasjonal lov og at folkeretten ikke er bindende. Et forbud vedtatt i FN vil derfor ikke fungere så lenge stater med atomvåpen ikke stiller seg bak avtalene i praksis, sa Tetschner. Enten vet han ikke, eller så velger han å overse hva landmineforbudet og klasevåpenforbudet har ført til: Til og med land som ikke ratifiserte forbudet, har etter hvert redusert sine arsenal av våpnene eller sluttet å produsere dem.

Sjekk ut: Slik forholder verdens land seg til atomvåpenforbudet

Norge, med Høyre i spissen, sier at de ønsker en verden fri for atomvåpen, men motarbeider likevel aktivt et forbud mot atomvåpen. I dag viser dommedagsklokka to og et halvt minutt på tolv, atomnedrustningen har stoppet opp og det er historisk høy spenning mellom de to største innehaverne av atomvåpen. Likevel mener Høyre at det er viktigere å fortelle oss at troen på folkerett ikke er reell, at et forbud ikke vil ha noen effekt og at Norge uansett ikke spiller noen viktig rolle. Alternativet til denne passive innstillingen er å ta i bruk alle mulige tiltak for å redusere risikoen for et scenario der de som overlever ville ønsket at de var døde.

Falsk trygghet og høye kostnader

Tilhengerne av atomvåpen argumenterer mot nedrusting blant annet med at besittelsen av våpnene kan avskrekke fiender fra å starte krig - og dermed fungere fredsbevarende. Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), mener derimot at vi må bli kvitt ideen om at atomvåpen er nyttige som avskrekkingsmiddel. Besittelse av atomvåpen beskytter hverken mot konvensjonelle kriger, aggressivitet og økt spenning og heller ikke mot terrorangrep. Blant annet kan man se til India og Pakistan, som utkjempet en begrenset krig i 2009, ett år etter at begge landene utviklet atombomber.

Sjekk ut:Test ut atomvåpensprengning selv og se konsekvensene

I tillegg til risikoen for at våpnene skal bli brukt, kommer risikoen for miljøskader fra produksjon, transport og prøvesprengninger. Dette er utfordringer Høyre og regjeringen vegrer seg for ta tak i av frykt for å forstyrre forholdet til NATO-landene.

Er det mulig å komme ut av Norges destruktive forhold til atomvåpen og atomvåpenlandene? Om ikke Høyre og dagens regjering makter å ta steget ut, finnes det andre partier som har mot til å kjempe for en tryggere verden?

Changemaker mener:

  • Vi er mot alle former for masseødeleggelsesvåpen og mener at atomvåpen må avskaffes fullstendig.
  • Vi trenger et forbud mot atomvåpen som inkluderer utvikling, produksjon, lagring og transport av atomvåpen, samt bruk og trussel om bruk.
  • Norge bør være en pådriver i arbeidet med et forbud mot atomvåpen.