Markerte motstand mot uetisk våpensalg

Åsne Hanto – 23.10.2020

Krever stans: Changemaker krever at Norge setter våpeneksporten på vent inntil bedre systemer for kontroll og oppfølging er på plass. Her fra en markering mot uansvarlig våpeneksport utenfor Stortinget i høst. FOTO: Embla Regine Mathisen

Changemaker fremmet krav om strengere eksportkontroll utenfor Stortinget og på Dagsnytt 18.

Torsdag holdt Changemaker en markering utenfor Stortinget i forbindelse med at eksportkontrollmeldingen for 2019 skulle opp til debatt. På tross av stort press fra sivilsamfunnet i flere år, er det heller ikke i år foreslått endringer i regelverket for norsk våpeneksport.

Politikerne på vei inn til debatten ble møtt med vafler, ammunisjon og et tydelig budskap fra Changemaker: Dagens regelverk sikrer oss ikke mot at norsk krigsmateriell havner i feil hender! Norge trenger en strengere og mer ansvarlig eksportkontroll!

– Vi vet at det er er overveiende sannsynlig at norsk materiell kan brukes i krigen i Jemen, og at Norge de siste årene har tjent seg rikt på å selge våpen og annet utstyr til de landene som har forårsaket konflikten. Det er hårreisende at utenrikskomiteen fortsatt ikke ser hvor problematisk dagens regelverk er, sier leder i Changemaker, Embla Regine Mathisen, og peker på rapporten Changemaker og Redd Barna lanserte tidligere i år.

I samarbeid med Moddi

Markeringen ble arrangert i samarbeid med artisten og aktivisten Pål Moddi Knutsen. Sangen “12.7” fra hans siste album “Like in 1968” handler om nettopp norsk våpeneksport. I musikkvideoen har Moddi samarbeidet med animatørene bak bl.a. Skjelvet og Bølgen om å forestille seg hva som skjer når såkalt multipurpose-ammunisjon, som produseres på Raufoss, treffer et menneske.

Musikkvideoen ble vist under torsdagens markering.

– Jeg spiller ofte utenlands, og der forbinder alle Norge med nordlys og midnattssol. Det er nesten ingen som vet at vi også er en stor våpeneksportør. Jeg mener ikke at vi skal legge ned norsk eksportindustri, men mener vi har krav på mer åpenhet rundt hvor norske forsvarsprodukter ender opp hen, sier Moddi.

Changemaker på Dagsnytt 18

Etter torsdagens markering møtte Embla Regine Mathisen utenrikskomiteens Michael Tetzschner (H) til debatt om norsk våpeneksport på Dagsnytt 18.

– Changemaker har jobbet med dette i 10-15 år nå, og vi ser at saken får mer og mer oppmerksomhet. Stadig flere folk og store organisasjoner stiller seg bak våre krav om at det trengs mer åpenhet og større kontroll rundt hva vi eksporterer og hvem vi eksporterer til, understreker Mathisen.

Se innslaget her: NRK TV

Changemaker-lederen reagerer på at Tetzschner og utenrikskomiteen fremdeles ikke lytter til kravet fra sivilsamfunnet.

– Du synes det er greit at Norge tjener penger på autoritære regimer sin militærmakt. Det er greit, men da må du si det som det er. Ikke bare si at regelverket er bra nok sånn som det er i dag.

Changemaker krever at det settes ned et offentlig utvalg for en helhetlig gjennomgang av eksportkontrollregelverket.

Dagsnytt 18: Embla Regine Mathisen i debatt om norsk våpeneksport på NRK. FOTO: Skjermdump fra NRK.