Møt månedens Changemakere for september og oktober 2021!

Åsne Hanto – 4.11.2021

Månedens Changemaker er en av de fineste ordningene vi har i Changemaker. Det er en mulighet til å berømme ildsjelene i organisasjonen vår og forhåpentligvis kan de være en inspirasjon og motivasjon for alle våre medlemmer.

Dersom du har én eller flere du ønsker å nominere som har utmerket seg i dine øyne, kan du allerede nå sende inn nominasjoner til Månedens Changemaker for november-måned til Sandra Larsen på sandra.larsen@changemaker.no.

Nå ønsker vi å gjøre dere bedre kjent med de to som har blitt kåret så langt denne høsten.

Månedens Changemaker for september: Sarah Johanne Brudevoll

Sarah er kåret til månedens Changemaker for september måned for hennes engasjement og arbeid med å få på plass en Changemaker studentgruppe i Trondheim. Hun er nå i styret for gruppen og det er ingen tvil om at det ikke hadde blitt en studentgruppe uten hennes initiativ og drivkraft. Hun er kreativ, vist i egenproduserte logoer og plakater før gruppen fikk tilgang til Changemakers grafiske materiale. Om henne blir det sagt at hun har et stort engasjement for en mer rettferdig verden, og står på for å spre sitt engasjement til andre studenter.

Vi har spurt Sarah noen spørsmål om hennes engasjement i Changemaker:

Hvorfor er du med i Changemaker?

Jeg er med i changemaker fordi jeg alltid har hatt lyst til å endre verden. Changemaker er kanskje riktig sted å starte

Hva er din hjertesak?

Min hjertesak er å få slutt på urettferdighet kort oppsummert. Ressursene i verden er veldig skeivt fordelt og Norge er blant landene med størst forbruk. For å endre dette må vi som forbrukere endre tankemåte, og gjennom changemaker kan det være større mulighet for å få gjennomslag for hvilke små tiltak hver og en av oss kan gjøre.

Hvis du fikk mulighet til å verve en kjendis til Changemaker, hvem skulle det vært?

Jeg ville ha vervet Jenny Skavlan. Hun er et forbilde for gjenbruk med tanke på klær og er også en profil som kan promotere Changemaker og hva vi står for på sosiale plattformer hun bruker aktivt!

Månedens Changemaker for oktober: Ronja Daniloff

Ronja er kåret til månedens Changemaker for oktober måned etter eksepsjonell innsats i Politisk Utvalg for Klima og Miljø (PUKM). Hun har stått skikkelig på med posisjonsnotat og annet viktig forarbeid til klimaforhandlingene (COP26) til tross for at hun selv ikke får deltatt. Hun har i tillegg gjort en god jobb med Instapostene til PUKM som ble lagt ut rett før valget. Det blir sagt om henne at hun legger ned mye av sin tid for Changemakers arbeid med klima og miljø og har en drivkraft og stort engasjement for dette temaet.

Vi har også spurt Ronja spørsmål om hennes engasjement i Changemaker:

Hvorfor er du med i Changemaker?

Jeg ble med i Changemaker fordi det var en utrolig god mulighet til å gjøre en forskjell! Jeg fikk høre om alle de tingene jeg kunne få være med på og lære, og siden Changemaker jobber med så mange forskjellige saker var det en mulighet til å lære mye nytt!

Hva er din hjertesak?

Hjertesaken min er å ta vare på naturmangfold. Økosystemene og alle artene på jorden har så stor verdi både for oss, verden og i seg selv. Naturmangfoldskrisa synes jeg er minst like viktig som klimakrisa! De går hånd i hånd.

Hvis du fikk mulighet til å verve en kjendis til Changemaker, hvem skulle det vært?

Hvis jeg kunne verve en kjendis til Changemaker ville det vært Lady Gaga for jeg digger henne. Jeg tror også at hvis hun omskrev låta "Rain on me" til at den handlet om klimakrisa, så ville det vært utrolig virkningsfullt.