Naja (24) blir ny leder i Changemaker

Åsne Hanto – 7.6.2021

PÅTROPPENDE LEDERTRIO: Naja Amanda Lynge Møretrø (midten) er valgt som ny leder i Changemaker. Med seg i ledergruppa får hun 1. nestleder, Matilde Angeltveit (t.v.) og 2. nestleder, Marte Hansen Haugan (t.h.). Foto: Stian Fossum Larsen.

Naja Amanda Lynge Møretrø (24) ble valgt til ny leder av Changemaker på organisasjonens årssamling 4. til 6. juni.

Møretrø tar over som leder etter Embla Regine Mathisen, og skal det neste året styre organisasjonen sammen med 1. nestleder, Matilde Angeltveit og 2. nestleder, Marte Hansen Haugan.

– Som leder vil jeg jobbe for at flere unge får muligheten til å engasjere seg på en meningsfull måte i kampen for global rettferdighet. Vi har store utfordringer foran oss nå og i årene som kommer, med klimakrise, fattigdomskrise og global ulikhet. For å løse disse utfordringene trenger vi at unge roper høyt og får de verktøyene de trenger for å presse på for varig endring, sier Møretrø.

– Ungdom kan forandre verden

Møretrø kommer fra Kristiansand og ble aktiv i Changemaker i 2018. Siden den gang har hun blant annet vært nestleder og sentralstyremedlem i organisasjonen. I 2019 representerte hun Changemaker under FNs klimatoppmøte i Madrid (COP25).

– Changemaker har i en årrekke bevist at unge faktisk kan forandre verden til det bedre. Det var også hovedgrunnen til at jeg valgte å engasjere meg her, sier Møretrø.

Det siste året har Møretrø ledet Changemakers politiske utvalg for klima og miljø.

Hun tar over som leder 1. juli.

Hovedtemakampanje vedtatt

Den nye ledergruppa ble valgt på Changemakers årssamling (ÅS), som ble avholdt i Oslo 4. til 6. juni.

Der ble det også bestemt at Changemaker i løpet av høsten skal lansere hovedtemakampanje om kapitalflukt.

– Hvert eneste år forsvinner milliarder av kroner ut av utviklingsland og inn i skatteparadiser. Dette er penger som burde blitt brukt på utdanning, helsetjenester og gjenoppbygging av allerede sårbare samfunn etter pandemien. Jeg ser fram til å jobbe hardt for at også politikerne våre forstår at Norge må ta sin del av ansvaret for å sikre et mer rettferdig og bærekraftig globalt skattesystem, sier Møretrø, som ser fram til en innholdsrik høst med utviklingspolitisk påvirkningsarbeid i forbindelse med det kommende stortingsvalget.

– Vi trenger politikere som er i stand til å rette blikket utover. Norge og verden skal sakte men sikkert bygges opp igjen etter koronapandemien, men for å komme videre må tilgangen på vaksiner i fattige land økes. Vi står også midt oppi en klimakrise som rammer de fattigste aller hardest. Som et rikt land må Norge ta ansvar og steppe opp innsatsen for å nå målene vi allerede har forpliktet oss til i Parisavtalen, sier Møretrø.

Verv i Changemaker 2021-2022

Her er oversikten over alle som ble valgt til verv under Changemakers årssamling:

Leder: Naja Amanda Lynge Møretrø (24), fra Kristiansand.

1. nestleder: Matilde Angeltveit (21), fra Sandefjord: Engasjerte seg i Changemaker etter å ha deltatt på Communication for Change, og er nåværende 2. nestleder i organisasjonen. Har opparbeidet seg erfaring fra en rekke verv i ulike organisasjoner etter hun ble politisk aktiv i 2014. I Changemaker har hun tidligere sittet i fredsutvalget og handelsutvalget.

2. nestleder: Marte Hansen Haugan (21), fra Kristiansund: Ble aktiv i Changemaker i 2017, og har sittet i organisasjonens sentralstyre siden 2019. Hun har tidligere vært lokallagsleder for Changemaker Kristiansund og politisk utvalgsmedlem. Haugan har også jobbet tett med Verdens Beste Nyheter, både som arbeidsgruppeleder og rådsmedlem.

Sentralstyret: Gyda Elise Sæter, Sandra Larsen, Faria Noreen, Wilde Kjeverud Ekeland, Ingeborg Erlingsen de Brucq, Hanne Thomassen Inderhaug, Aleksandra Rouget.

Politisk utvalg for fred: Lars Andreas Bockman (leder), Amanda Andersson Lindholm, Eirik Garvik Maalen Texe, Bawan Ahmadi.

Politisk utvalg for gjeld og kapitalflukt: Markus Frislid (leder), Tormod Reiten Hindahl, Tina Razafimandimby Våje, Larissa Munch, Sina Vestøl.

Politisk utvalg for global helse: Tu An Ngo (leder), Mina Karine Ekeberg Huslid, Thea Nordli, Tony Halsteindal, Emilie Kahrs Rosenlund, Vilde Paulsen, Ask Johannes Grande.

Politisk utvalg for internasjonal handel: Céline Maria Victoria Isberg-Haaheim (leder), Karoline Olsen Sandhåland, Tina Vignardello Lægraid, Yasin Ahan, Jens Moen, Håkon Ulriksen, Malisa Hatteberg.

Politisk utvalg for klima og miljø: Anna Thylén (leder), Ronja Isaksen Daniloff, Iris van Brunschot, Dinah Tormassy Iversen.

Kontrollkomité: Richard Markussen Rekdal (leder), Snorre Skagseth, Thea Birgitte Erfjord.

Nominasjonskomité: Daniela Visekruna, Harald Berger, Martine Eriksen, Linn Antonie Vårdal, Theresa Aarhus.