Naja Amanda Lynge Møretrø gjenvalgt som leder i Changemaker

Simen Bondevik – 3.4.2022

​I helgen har Changemaker avholdt årssamling i Oslo. Changemakers øverste organ gjenvalgte Naja Amanda Lynge Møretrø som leder i Changemaker.

Møretrø ble enstemmig gjenvalgt som leder for en periode på et år. Møretrø kommer fra Kristiansand og ble aktiv i Changemaker i 2018. Tidligere har hun blant annet vært sentralstyremedlem og nestleder i Changemaker. Kristiansand-jenta har ledet organisasjonen siden hun ble valgt til ledervervet i 2021. Nå er hun altså gjenvalgt.

- Changemaker er en viktig organisasjon som viser at unge kan bidra til reell endring, og derfor er det en stor ære å bli gjenvalgt som leder av Changemaker. Verden i dag er preget av krig, sult og pandemi. Ingenting av dette er tilfeldig, men et resultat av menneskers handlinger og politikk. Derfor er vi avhengige av at unge jobber med global rettferdighet, sier Naja Amanda Lynge Møretrø.

Hvert år har Changemaker en stor, nasjonal kampanje som omhandler et nytt tema. Årssamlingen vedtok at årets hovedtemakampanje skal handle om norsk våpeneksport til Qatar.

- I opptakten til fotball-VM i Qatar har det vært mye berettiget kritikk av landets grove brudd på menneskerettighetene mot arbeidere som har jobbet i forbindelse med VM. Flere tusen migrantarbeidere har dødd og hatt uverdige arbeidsforhold. Det er bra at Norge har vært med på kritisere dette. Derfor er det paradoksalt at Norge samtidig selger masse våpen til Qatar, sier Naja Amanda Lynge Møretrø.

- I fjor eksporterte Norge våpen til Qatar til en verdi av nesten 650 millioner. Dermed er Qatar den nest største kunden av våpensalg fra Norge. Det er fullstendig uakseptabelt at Norge selger våpen til groteske diktatur. Changemaker krever at dette våpensalget stopper umiddelbart, sier Naja Amanda Lynge Møretrø.

Marte Hansen Hauge, som tidligere har vært 2. nestleder, ble valgt til ny 1. nestleder. Gyda Elisa Sæter ble valgt som ny 2. nestleder.

For ytterligere informasjon eller ønske om intervju kontakt:
Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker, tlf. 46977611
Simen Bondevik, politisk kommunikasjonsrådgiver, tlf. 98685770