Norge er Nordens mest hemmelighetsfulle land

Carima Tirilsdottir Heinesen – 21.9.2017
Raul og Guðjón ber folk på gata dele hemmeligheter, fra kampanjen «Jakten på ærligheten» sommeren 2013.

DEL EN HEMMELIGHET. Raul og Guðjón ber folk på gata dele hemmeligheter, fra kampanjen «Jakten på ærligheten» sommeren 2013.

Norge har mest hemmelighold av alle de nordiske landene, i følge en rapport fra skatteekspertene i Tax Justice Network.

For snart to år siden, i november 2015, avslørte rapporten Financial Secrecy Index at Norge er verre enn både Sverige og Danmark når det kommer til hemmelighold i finanssektoren.

Hemmelighold er en viktig grunn til at kapitalflukt og skatteunndragelser opprettholdes, og undersøkelsen måler graden av hemmelighold, samt landets betydning som deltaker i det globale finansmarkedet. For land som er opptatt av åpenhet gjelder det å komme lengst mulig ned på rangeringen. Faktisk kom Norge dårligst ut i hele Norden – med en 53-plass av til sammen 102 land. Neste utgave av Financial Secrecy Index (FSI) kommer i januar 2018, men ifølge Petter Ringstad, politisk rådgiver i Tax Justice Network Norge er det liten grunn til å tro at Norge kan forvente en bedre rangering enn sist:

– Det har ikke skjedd mye som skal tilsi at Norge rykker nedover på Financial Secrecy Index. Norge må nok forberede seg på å være dårligst i klassen blant de nordiske landene, enda en gang. Grunnen til det er at det er få tiltak som gjennomføres i Norge, samtidig som EU fortsetter å innføre tiltak som gjelder for alle EU-land, inkludert våre nordiske naboer, sier han.

Norge må nok forberede seg på å være dårligst i klassen blant de nordiske landene, enda en gang.

–Petter Ringstad, politisk rådgiver i Tax Justice Network Norge.

Norge sakker akterut

Han forteller at Norge de siste årene har tatt en passiv rolle der diskusjonene om hva som skal innføres av åpenhetstiltak i Norge diskuteres først etter at slike tiltak har blitt vedtatt i EU og dermed blir relevante for Norge, blant annet gjennom EØS-avtalen. Dermed ligger Norge nå flere år bak i forhold til hvor debattene går i EU.

– Dette er et skifte fra ambisjonsnivået Norge hadde for 4-5 år siden, da norske myndigheter fulgte debattene i EU tett, og faktisk vedtok å innføre tiltak som land-for-land-rapportering for utvinningsselskaper før EU gjorde det, sier Ringstad.

- Må levere på løftene våre

FSI måler først og fremst det norske lovverket, og i hvor stor grad dette gjør finansielt hemmelighold mulig. Det FSI ikke sier noe om, er hvilke tiltak som gjøres utover Norges grenser. Men også her forventer Tax Justice Norge mye mer av regjeringen enn vi har sett de siste årene:

– Norge har gjennom den internasjonale avtalen Addis Tax Initiative, forpliktet seg til å doble innsatsen for å styrke skatteinntektene i utviklingsland de neste årene. Men så langt har regjeringen ikke fulgt opp dette. Her er det virkelig på tide at man leverer på det man har lovet utviklingslandene, sier Ringstad.

Changemaker har lenge jobbet for et register over egentlig eiere. Her ser du Guro Klausen, daværende leder for politisk utvalg for Gjeld og Kapitalflukt, lete etter de egentlige eierne i kampanjen "Jakten på Ærligheten".

Regjeringen prioriterer arbeidet mot skatteunndragelser, og deltar aktivt i internasjonalt samarbeid for å unngå hemmelighold.

–Jørgen Næsje (FrP), statssekretær i Finansdepartementet.

Register for egentlig eierskap

Han trekker fram Danmark som eksempel på et land som har kommet mye lengre enn Norge i arbeidet med å få på plass et register over hvem som er de reelle eierne bak selskaper.

– Som kjent er det et stort problem at økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser kan begås av selskaper uten at man er i stand til å finne ut hvem som egentlig står bak selskapene. Slike registre er derfor et viktig verktøy til økt åpenhet rundt eierforhold, sier Ringstad.

Sier de jobber med saken

Statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje (FrP), sier Norge jobber aktivt for å unngå hemmelighold i finanssektoren:

– Regjeringen prioriterer arbeidet mot skatteunndragelser, og deltar aktivt i internasjonalt samarbeid for å unngå hemmelighold. Norge deltar i flere ulike internasjonale fora for å forbedre internasjonalt regelverk på området: blant annet gjennom arbeidet med land-for-land-rapportering for skatteformål (LLR), i OECDs arbeid med utveksling av finansiell informasjon på skatteområdet og i det internasjonale organet Financial Action Task Force (FATF), sier Næsje.