​Norge øker stadig våpensalg til diktaturer

Changemaker Norge – 4.7.2019

NORSK: Denne raketten er plassert på et saudi arabisk skip, som har blitt brukt i sjøblokkaden utenfor Jemen, for å hindre medisiner og mat i å nå befolkningen. Raketten er utstyrt med norsk motor fra Nammo, meldte Dagbladet i fjor. Pressefoto: MBDA (CC BY-NC-ND 3.0)

Norsk eksport av krigsmateriell til autoritære regimer har gått ned fra 2017 til 2018. Likevel ser vi at Norge fortsetter å bli mer avhengig av våpeneksport til diktaturer.

I juni kom den årlige eksportkontrollmeldingen, som viser hvor mye og til hvem Norge har solgt våpen og krigsmateriell i 2018. Changemaker har sett nærmere på tallene og hva de viser om norsk våpensalg til diktaturer. Og selv om vi selger mindre til diktaturer enn vi gjorde i 2017, er det ikke bare grunn til å glede seg.

Her er tre hovedpunkt som viser hvorfor vi må fortsette å kjempe mot diktatoreksporten.

1. Våpensalget til diktaturer har gått ned siden 2017, men det historiske salget fortsetter å øke.

Fra 2017 til 2018 gikk våpensalget til diktaturer ned fra 1,6 mrd til 753 mill. Selv om dette utgjør en halvering mellom disse årene, må det legges til at 2017 var dette tallet ti ganger høyere enn vanligvis. Altså var 2017 et helt utrolig år for diktatoreksporten. Hvis vi derimot sammenligner 2018 med et litt mer «normalt» år, ser vi at mengden krigsmateriell solgt til autoritære regimer er nesten fem ganger høyere i 2018 enn i 2016.

Dette til tross for at UD og Ine Eriksen Søreide mener at de innførte strengere tolkninger av regelverket.

Den største nedgangen kommer fra Oman, der vi har solgt rundt en milliard mindre, men vi har likevel solgt krigsmateriell for en halv milliard kroner. Denne summen kan øke i årene som kommer, da Kongsberg Gruppen fortsatt har en milliardkontrakt med dem, samt en kontrakt på 20 mrd med Qatar.

2. Våpensalget har økt til alle diktaturene utenom to.

Foruten nedgangen i våpensalg til Oman og De forente arabiske emirater, som deltar i krigen i Jemen, har våpensalget til alle diktaturene på listen økt. Vi selger fortsatt militært materiell til Emiratene, men ikke våpen og ammunisjon. Salg av krigsmateriell til Saudi-Arabia økte med 25 millioner i 2018.

3. Også utenom kontrakten med Oman har våpensalget til diktaturer økt.

Ser man bort ifra det dramatiske salget til Oman i 2017 og 2018 har fremdeles salget til diktaturer økt. I 2018 solgte Norge krigsmateriell for 272 mill til diktaturer, utenom Oman, versus 153 millioner i 2016, inkludert Oman.

- Norge fortjener ikke troverdighet

Changemakers leder, Embla Regine Mathisen, reagerer kraftig på den utviklingen vi ser.

– UD sier mye om hvor viktig det er at norske våpen ikke brukes til intern undertrykkelse eller krig, men ser fullstendig bort ifra hvilke signaler våpensalget likevel sender. Gjennom å selge krigsmateriell til undertrykkende diktaturer legitimerer vi den volden de utøver mot sine innbyggere, sier hun.

– Man selger ikke krigsmateriell til land man ikke støtter. Så enkelt er det. Ingenting kan forsvare at vi selger krigsmateriell til land som deltar i krigen i Jemen, som fengsler og dreper dissidenter og som undertrykker folket sitt.

Mathisen mener regjeringen må gjøre mer for å stanse våpeneksporten til diktaturer.

– Dersom dagens regelverk gjør det mulig å selge til militære diktaturer som systematisk bryter menneskerettighetene, er ikke regelverket verdt papiret det er skrevet på en gang.

– Norge fortjener ikke mye troverdighet som fredsforhandler og fredsnasjon når vi så klart setter handelsinteresser fremfor menneskerettigheter.


Bli med Changemaker i arbeidet mot diktatoreksporten!