Ny dobling av diktatoreksporten

Redaksjonen – 30.10.2015

Foto: Saudisk luftangrep på byen Sana'a, tidligere i år. Ibrahem Qasim / Wikimedia (CC)

Mens den norske våpeneksporten totalt sett har gått ned, er eksporten til undertrykkende regimer som Saudi-Arabia og Emiratene fordoblet.

Fredag 30. oktober ble Norges ble årets stortingsmelding om norsk eksport av forvarsmateriell i 2014 lagt fram av Børge Brende. Meldingen avslører at den såkalte diktatoreksporten har fordoblet seg, sammenlignet med året før. Også fra 2012 til 2013 var det en fordobling.

– Økningen er uholdbar, og vitner om at vi fortsatt har en stor utfordring knyttet til kontroll av våpeneksporten vår, sier leder i Changemaker, Hanne Sofie Lindahl.

Våpeneksportmeldingen i fjor viste at eksporten til autoritære regimer nærmest hadde fordoblet seg, fra et nivå på 12,6 mill. i 2012 til 22,9 mill i 2013. Denne økningen fortsetter, for i 2014 solgte regjeringen militært utstyr for 56,6 millioner kroner til Kuwait, Qatar, Oman, De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia. Økningen er størst til Emiratene og Saudi-Arabia.

– Regelverket fungerer ikke. Vi vet at land som Saudi-Arabia og Emiratene har enorme menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, og er aktivt og direkte involvert i kriger i nærområdene. Her skal ikke norske våpen ende opp, poengterer hun.

Changemaker har lenge jobbet for bedre parlamentarisk kontroll og større åpenhet rundt våpeneksporten. Flere forslag ble tidligere i år nedstemt i Stortinget, som mente at menneskerettighetssituasjonen i enkeltland ikke i seg selv er god nok grunn til å nekte eksport. Det er imidlertid et lyspunkt i meldingen.

– Det er bra at vi nå får vite hvilke land som mottar såkalt flerbruksmateriell. Denne posten har tidligere kun blitt vist som en samlepost.

– Det er avgjørende at Stortinget tar større ansvar og stopper eksporten av militærutstyr til diktaturer. Det er ikke greit at Saudi-Arabia, som blant annet har henrettet over 100 mennesker, bare første halvdel av 2015, skal motta norsk krigsmateriell, sier Lindahl.

FAKTA

  • Norsk våpeneksport til autoritære regimer var 12,6 millioner i 2013.

Fakta om våpeneksporten i 2014

  • Norsk våpeneksport til autoritære regimer var 12,6 millioner i 2013.
  • I dag er nivået på 56,6 millioner. Den totale eksporten av norsk forsvarsmateriell synker med 15% fra 2013.
  • Emiratene mottok forsvarsmateriell for 50 millioner kroner fra 2002-2012. I 2014 alene kjøpte de militærutstyr for 44,6 millioner kroner. Det er en voldsom økning.
  • Både Kuwait og Emiratene har mottatt såkalt A-materiell, våpen og ammunisjon.
  • Oman og Saudi-Arabia har mottatt kommunikasjonsutstyr.