Ny rapport: Våpeneksport og krigen i Jemen

Åsne Hanto – 26.2.2020

En ny rapport fra Redd Barna og Changemaker slår fast at det er en klar og tydelig risiko for at norsk ammunisjon, solgt til Emiratene, kan brukes i Jemen. I rapporten, som avdekker svakheter i dagens eksportregelverk- og praksis, prøver organisasjonene å komme nærmere et svar på om det er en risiko, og hvor stor denne er, for at norsk ammunisjon kan havne i konflikten i Jemen.

Last ned og les rapporten i sin helhet her:

Norsk eksport og krigen i Jemen

I år går krigen i Jemen inn i sitt sjette år. Allerede i 2015 var det tilgjengelige rapporter om menneskerettighetsbrudd som viste til at aktørene ikke fulgte regler for krig. Krigen i Jemen er et eksempel på en krig hvor alle parter har gjort seg skyldig i brudd på internasjonal humanitærrett og menneskerettighetene.

Norsk eksport av våpen, militært utstyr og flerbruksvarer til landene som deltar i konflikten i Jemen er et mørkt kapittel for Norge som fredsnasjon. Norge har i flere år gitt humanitærhjelp til Jemen med den ene hånden, og samtidig solgt våpen, militært utstyr og flerbruksvarer med den andre. Mellom 2015 og 2018har eksporten til landene som deltar i krigen oversteget 800 millioner kroner. På det meste (2016) utgjorde salg til de krigende partene i Jemen over åtte prosent av den norske eksporten.

Flertallet på Stortinget har vært kritiske til håndteringen av eksporten, særlig til Saudi-Arabia og Emiratene. Likevel har det aldri vært flertall for å stanse all eksport til landene som kriger i Jemen. Utallige forslag har blitt fremmet og nedstemt i løpet av årene siden krigen startet.

- Regelverket og kontrollen må styrkes

Rapporten viser at håndteringen av eksporten til landene som kriger i Jemen viser at Norge har et regelverk og praksis med store svakheter knyttet til blant annet åpenhet, risikovurderinger og etterkontroll.

- Samlet viser svakhetene at det er et klart behov for en helhetlig gjennomgang av eksportregelverket. Dagens regelverk og praksis åpner for at norske myndigheter kan fortsette å eksportere med bind for øynene. Da er faren stor for at feil gjøres neste gang norsk våpeneksport møter en krig, sier Embla Regine Mathisen, leder for Changemaker

- Denne rapporten viser tydelig konsekvensene at regjeringen og norske myndigheter venter til en situasjon er helt ute av kontroll før tiltak skjer. Vi trenger et tydeligere regelverk slik at vi aldri havner i en situasjon hvor norsk krigsmateriell bidrar til grove menneskerettighetsbrudd, avslutter Mathisen.

- Klar risiko for at våpen og militært utstyr havner i Jemen-konflikten

Det er ikke funnet bevis for at norskproduserte våpen, ammunisjon eller militærutstyr brukes i Jemen. Men rapporten viser en klar og uakseptabel risiko for at ammunisjon solgt til Emiratene kan brukes i Jemen, eller kan gis videre til grupper i landet. Risikoen for at militære våpen og militært utstyr kan bli videreført til væpnede grupper, i strid med sluttbrukererklæringer, har vært kjent siden 2016. Siden den gang har det kommet en rekke avsløringer om utstyr som har havnet på avveie og blitt brukt på bakken i Jemen, også utstyr som er produsert med norske komponenter.

- Her har Norge ignorert en stor risiko for at våpen havner på avveie i Jemen, og fortsatt å eksportere våpen og militært utstyr. Nå er noe av eksporten stoppet, men ikke alt. Vi savner svar på hvorfor norske myndigheter har tillatt eksport når vi vet at andre lands våpen har havnet på avveie i Jemen, særlig når Norge mangler gode rutiner for å utføre etterkontroll, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna.

- Den gjenværende eksporten må stanses, og regjeringen må starte en gransking av det som allerede er solgt for å få klarhet i om noe norsk utstyr kan ha blitt brukt i Jemen, sier Gunvor Knag Fylkesnes.

Rapporten konkluderer med at den norske eksporten til landene som kriger i Jemen har vært og fortsetter å være uansvarlig og risikabel. Organisasjonene ber norske myndigheter om å ta ansvar og granske alt militært utstyr Norge har eksportert til landene i krigen.